Adaka
23.03.12,08:48
Chcem sa opýtať , príjem z urbáru dávam do odd. VIII - príjem je to čo mu vyplatili na ruku (602,15) môžem z toho uplatniť výdavky 25%? Lebo na výpise sú aj nejaké výnosy a náklady , ale to ho nemusí pri DP zaujímať. A minulý rok sa príjem z urbáru napísal do odd. VI treba podať dodatočné DP? Ďakujem:mee:
Adaka
24.03.12,06:37
ked som dala do online priznania vypočítalo mi to ako príjem -500€ ????
a_je_to
24.03.12,12:27
Chcem sa opýtať , príjem z urbáru dávam do odd. VIII - príjem je to čo mu vyplatili na ruku (602,15) môžem z toho uplatniť výdavky 25%? Lebo na výpise sú aj nejaké výnosy a náklady , ale to ho nemusí pri DP zaujímať. A minulý rok sa príjem z urbáru napísal do odd. VI treba podať dodatočné DP? Ďakujem:mee:

Pokúsim sa všeobecne ... zo svojich skúseností. Lebo ak nemáš zodpovedajúce podklady, tak ani najlepší daňový poradca Ti neporadí správne. Ani na daňových úradoch tomu veľmi nerozumejú a dopletú Ťa tak, že budeš vedieť menej, ako pred opýtaním.
Je isté, že príjem z pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity si zdaňuje podielnik sám, v svojom daňovom priznaní. Príjem zo spoločenstva s právnou subjektivitou sa zdaňuje v priznaní dppo a podielnik si ho už nezdaňuje.
Ďalej .... príjem z pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity za rok 2011 nie je to, čo podielnik dostal na ruku niekedy na valnom zhromaždení v roku 2011. Ale príjmy, ktoré dosiahlo spoločenstvo v roku 2011 – oznámené členom po skončení roka 2011 a z nich u každého člena zlomok, ktorý má zapísaný na liste vlastníctva. K príjmu patrí aj podiel na spoločných výdavkoch, ktoré sa tiež delia. Ak sú vyššie, ako 40% príjmov, tak do základu dane ide priamo suma, ktorú člen – podielnik dostane vyplatenú na valnom zhromaždení v roku 2012, nie ktorú dostal v roku 2011. Ak je suma výdavkov nižšia, ako 40% príjmov, tak ku príjmom možno uplatniť paušálne výdavky 40%, ak sú z priamo obhospodarovanej lesnej pôdy, alebo poľnohospodárskej pôdy.
Ak spoločenstvo bez právnej subjektivity hospodári samo na poľnohospodárskej a lesnej pôde a dosahuje príjmy z predaja poľnohospodárskej a lesnej produkcie, tak ide o príjmy podľa § 6, ods. 1, písm. a ZoDP, ktoré idú do riadku VI/1/1 priznania dpfo.
Ak spoločenstvo bez právnej subjektivity prenajíma pôdu /jej časť/ inému subjektu, tak príjmy /ich podiel/ sú podľa § 6, ods. 3, ZoDP a idú do riadku VI/10/1 priznania dpfo. Aj s nárokom na 40% výdavky a následne na oslobodenia podľa § 9/1/g ZoDP. Určite nie do riadku VI/1/1 ... lebo nejde o prenájom obchodného majetku, ale majetku, ktorý je naďalej súkromným majetkom každého podielnika.
Do riadku VIII/1/1 ja odporúčam dávať iba príjmy z predaja dreva z výrubu na poľnohospodárskej pôde pri čistení zarastených pasienkov, napr. pri rekultivácii aj pri výrube pod elektrovodom. Lebo tu naozaj ide o náhodný príležitostný príjem podľa § 8, ods. 1/a, nie o systematické hospodárenie v lese podľa lesného hospodárskeho plánu. Tieto sú taktiež oslobodené podľa § 9/1/g ZoDP.
Pozemkové spoločenstvá majú obvykle pestrú kombináciu vymenovaných príjmov, ktorú treba posúdiť podľa opísaného. Priame príjmy a výdavky by sa mali sledovať podľa jednotlivých listov vlastníctva a osobitne vykazovať. Réžijné príjmy a výdavky by sa mali rozpisovať úmerne k príjmom a pripočítať k priamym príjmom a výdavkom u každého LV v centrálnej daňove evidencii spoločenstva. Celkové výsledky by mali byť uvedené v oddieli XIV. priznania dpfo a pomerná časť podielnika v oddieli VI. A VIII.
Ak tieto podklady nemáš, tak .... hlavne kľud a pevné nervy. Čo sa dá uviesť, tak uveď. Jedni tvrdia to, druhí ono. Pretože na chaose v tejto veci sa podieľa toľko zložiek, že to nedovyšetruje nikto a nikdy. Doposiaľ neviem o žiadnom prípade daňovej kontroly v pozemkovom spoločenstve. Ešteže dôchodcovia sú v tomto z kola von. Ale zamestnanec ... nemá nárok na ročné zúčtovanie, ani na zamestnaneckú prémiu. A ešte aj trápenie so správnym vyplnením priznania dpfo.
Adaka
25.03.12,10:49
Ak spoločenstvo bez právnej subjektivity hospodári samo na poľnohospodárskej a lesnej pôde a dosahuje príjmy z predaja poľnohospodárskej a lesnej produkcie, tak ide o príjmy podľa § 6, ods. 1, písm. a ZoDP, ktoré idú do riadku VI/1/1 priznania dpfo.

tak toto sa mi zdá že je ten príjem, môžem uplatniť paušálom výdavky(40%) či nie....???
a_je_to
25.03.12,19:47
Ak spoločenstvo bez právnej subjektivity hospodári samo na poľnohospodárskej a lesnej pôde a dosahuje príjmy z predaja poľnohospodárskej a lesnej produkcie, tak ide o príjmy podľa § 6, ods. 1, písm. a ZoDP, ktoré idú do riadku VI/1/1 priznania dpfo.

tak toto sa mi zdá že je ten príjem, môžem uplatniť paušálom výdavky(40%) či nie....???

... podľa § 6, ods. 10 jednoznačne áno, aj na príjem z hospodárenia, aj na nájomné. Je to napísané na konci tretieho odstavca príspevku. Na to, čo sa považuje za príležitostný príjem možno uplatniť paušálne výdavky 25% podľa § 8, ods. 9, ZoDP.
Adaka
26.03.12,07:36
takže ešte raz: príjem z urbáru dám do odd. VI riad.1 (ods. 1 písm. a) a môžem mu odrátať ešte aj 40% výdavky????dík
a_je_to
26.03.12,12:40
takže ešte raz: príjem z urbáru dám do odd. VI riad.1 (ods. 1 písm. a) a môžem mu odrátať ešte aj 40% výdavky????dík

vráťme sa k pôvodnej otázke a vyberme z odpovede iba to, čo sa týka Tvojho prípadu :


Chcem sa opýtať , príjem z urbáru dávam do odd. VIII - príjem je to čo mu vyplatili na ruku (602,15) môžem z toho uplatniť výdavky 25%? Lebo na výpise sú aj nejaké výnosy a náklady , ale to ho nemusí pri DP zaujímať. A minulý rok sa príjem z urbáru napísal do odd. VI treba podať dodatočné DP? Ďakujem:mee:

Do riadku VI/1/1 dávaš to, čo si označila za nejaké výnosy a k tomu môžeš vypočítať 40% výdavkov. Možno Ti vyjde väčšia suma, ako to, čo dostal na ruku, ale to nech Ťa nemýli, je to ok. Nemôžeš však na riadok VI/1/1 dať tých vyplatených 602,15 ... a to znížiť ešte o 40% výdavkov .... lebo to je už čistý vyplatený príjem. To by boli duplicitné výdavky.
Ak by Ti ako rozdiel toho výnosu a 40 % výdavku vyšla menšia suma, ako 602,15 ... tak uplatni radšej tie náklady /preukazateľné/ z potvrdenia, aby Ti čiastkový základ vyšiel rovný 602,15.
Dúfam, že je to zrozumiteľné ...
Adaka
26.03.12,15:23
dakujem krásne za odpoved
Adaka
27.03.12,20:58
Odpoveď z DÚ:

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že podiel na príjmoch pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity predstavuje príjem podliehajúci dani podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Tento príjem sa uvádza v VI. oddiele daňového priznania typu B na riadku 1. Upozorňujeme však na skutočnosť, že príjmom je podiel na celkových príjmoch dosiahnutých pozemkovým spoločenstvom podľa spoluvlastníckeho podielu (uvedený vo vyúčtovaní pozemkového spoločenstva) a nie iba príjem, ktorý bol členovi spoločenstva vyplatený. Rovnako sa uplatňujú aj výdavky - buď skutočné výdavky vo výške podielu na všetkých výdavkoch pozemkového spoločenstva (vypočítané rovnakým pomerom ako príjmy), alebo daňovník môže uplatniť aj paušálne výdavky vo výške 40 % z jeho príjmov - ak nie je platiteľom DPH.
Katy a R
27.03.12,21:00
žeby špehovali na Porade - od a-je-to?? .. :)