Dominikl
23.03.12,10:05
Dobrý deň,zakúpili sme batériu do VZV, ktorý je už odpísaný. Chcem sa spýtať či uvedenú batériu mám odpisovať, keďže jej nákupná cena je 3890 EUR, samostatne? Do akej odpis skupiny patrí? Ďakujem za radu.
dede2
23.03.12,10:23
Môj názor. Zaradiť to podľa par 22 ods.2 ZDP ako samostatne hnuteľný majetok to nemôžeš, nakoľko to nemá samostatné technicko-ekonomické určenie. Technické zhodnotenie to tiež nie je, nakoľko nahrádzaš len opotrebovanú batériu za novú, s rovnakými parametrami.
Takže v celej sume VOZD.
Katarina
23.03.12,20:45
jednoznačne je to VOZD
Dominikl
27.03.12,08:46
Ďakujem