Iva1
23.03.12,13:52
V roku 2011 sme zaúčtovali faktúru za licenciu (518/321). Faktúra dodávateľovi bola uhradená v 01/2012 (321/221), rovnako aj zrážková daň na DÚ (342/221). Chcem sa spýtať, kedy má byť zaúčtovaný predpis zrážkovej dane (321/342). Ešte v roku 2011, alebo v deň úhrady faktúry dodávateľovi v 01/2012.
Neviem či mám inventarizovať k 31.12. záväzok len voči dodávateľovi alebo už aj voči DÚ.
Ďakujem