Samantha
23.03.12,18:23
Ahojte poraďáci,


mám zopár otázok na vysporiadanie straty v s.r.o. :


1. Na základe čoho by sa mali spoločníci rozhodnúť čo spravia so stratou z minulého roku? Aké skutočnosti zvažovať? Nerozdelený zisk z min obdobia majú, majú zostatok aj na účte 364, majú zo zákona vytvorený rezervný fond, ktorý však na úhradu straty nie je dostatočne veľký. Čo im opdoručiť?


2. Riadi sa vysporiadanie straty aj iným zákonom ako je Obchodný zákonník? Je povinné postupovať pri úhrade straty podľa týchto krokov?
- zo zákonného rezervného fondu,
- z nerozdeleného zisku minulých rokov,
- z ostatných fondov tvorených zo zisku,
- zo základného imania,
- úhradou spoločníkmi s.r.o.,
- prevodom na účet neuhradenej straty minulých rokov


3. môžu si spoločníci vyplácať podiely na zisku z predminulých účtovných období, ak ešte nevysporiadali stratu z minulého roku?

Vopred ďakujem za Vaše ctené rady.