Mária61
24.03.12,10:44
s.r.o. - neplatca kúpil DHM z Maďarska - došlá faktúra je s DPH od platcu.

Predávajúci mu za to vyplatil províziu na základe vydanej faktúry na províziu - faktúra je bez DPH, lebo kupujúci a zároveň príjemca provízie je neplatca.
Mal sa kupujúci a zároveň príjemca provízie registrovať za platcu DPH pred vystavením FA na provízie, alebo nie?
Ak sa mal - čo ale neurobil - ako teraz postupovať? Okrem toohoto príjmu táto s.r.o. - neplatca iné príjmy zo zahraničia nemal.
Ďakujem za akúkoľvek radu.