anakonda11
25.03.12,00:50
Srdečne všetkých zdravím,
a rada by som sa opýtala nasledujúcu vec.
Podmieňuje zaplatenie dane z mot. vozidiel možnosť uplatniť si náklady vyplývajúce z leasingovej zmluvy /fin.úrok,poistenie,prípadne dph u neplatcu dph/ do nákladov ovplyvňujúcich danový základ?

Pýtam sa na prípad, ked je vozidlo, ktoré je predmetom leasingu, zaradené do používania až v ďalšom mesiaci, než v ktorom bolo nájomcom prevzaté /aj daň z MV bola zaplatená až od tohto dalšieho obdobia a takisto bolo zaslané oznámenie na DU/.

Môžem si teda v mesiaci prevzatia zaúčtovať do nákladov ovplyvnujúcich základ dane úrok a dph /ak nie som plátcom dph/, a tiaktiež môžem do počtu mesiacov na odpisovanie zaradiť aj tento mesiac, v ktorom prešiel predmet leasingu k nájomcovi?

V prípade, že by som chcela tento problém vyriešiť dodatočným daňovým priznaním dane z MV /dopočítala by som daň ešte za jeden mesiac/ a aj samozrejme doplatila, musím oznámiť na DU zmenu v dátume začiatku používania daného automobilu - aké sankcie by ma za to čakali?

Chcela som zadať dopyt aj na DU, ale táto funkcia na ich stránke nefunguje, neviem, či je to len dočasné, alebo už trvalé :-)
Ďakujem prípadnému poradcovi za jeho čas