majulenka
25.03.12,16:56
Sme teleso klasickej hudby (umelecké zoskupenie s rôznymi typmi členov - študenti, zamestnaní, živnostníci, dôchodcovia, príp. nezamestnaní) fungujúce ako občianske združenie. Na koncerty si v prípade potreby prizývame externých sólistov, príp. náhradných hudobníkov. Za niektoré koncerty prijímame honorár na občianske združenie, z čoho financujeme jednak chod telesa a taktiež potrebujeme vyplatiť honoráre jednotlivým účinkujúcim. Nie sme profesionálne hudobné teleso. Neviem si poradiť s nasledujúcimi otázkami:

Je možné považovať príjem účinkujúceho (z cca. 10 koncertov ročne) v celkovej výške povedzme 200 euro za príležitostný príjem (vyplatený na základe zmluvy podľa autorského zákona)? tzn. ak bol príjem účinkujúceho v r. 2011 menší ako 500 euro, čo je čiastka oslobodená od dane pre rok 2011 pre príležitostné príjmy. Predpokladám, že ak by platila táto možnosť, nie je potrebné účinkujúcemu ani podávať daňové priznanie.

Za akých okolností je potrebné účinkujúcemu prihlásiť sa na daňovom úrade o DIČ a stať sa tak SZČO v tejto oblasti (a tým podľa zákona platného od 1.1.2011 aj pre účely sociálneho poistenia), resp. o aký typ SZČO (názov) sa jedná? Jedná sa o slobodného umelca alebo je to nejaký iný typ SZČ?

Vopred ďakujem veľmi pekne za odpoveď, pretože sa s týmto trápim už dlhšiu dobu a neviem prísť k jednoznačnej odpovedi.
majulenka
28.03.12,18:05
Nikto mi nevie pomôcť? Budem vďačná za každú nápovedu, ktorou by som sa dopracovala konečne k jednoznačnej odpovedi.