Luboslava
26.03.12,01:26
Pri prerušeni živnosti k 01.01.2012 sa upravuje zaklad dane v DP za rok 2012
alebo už v DP za rok 2011? Prosim, je to surne. Osobne zastavam nazor,
ze uprava ZD ma byt v zdan.obdobi r.2012.
martinaj
26.03.12,03:12
Za zdaňovacie obdobie r. 2012, pretože sa uplatní postup podľa §17 ods. (8) a ods. (9) zákona o dani z príjmov. T.j. ak nedôjde k obnoveniu podnikania pri pozastavení živnosti do termínu na podanie DP, treba upravovať základ dane príslušným spôsobom. T.j. ak sa živnosť obnoví napr. k 1.1.2013, žiadna úprava základu dane za rok 2012 nie je nutná.