ondikovabod
26.03.12,11:59
Prvý krát podávam daň z príjmu. Chcem ho poslať poštou - som mimo KE. Trvalé bydlisko mám v košiciach aj miesto podnikania. Mám ho poslať na daňový úrad na Rozvojovú - centrála alebo na daňový úrad na furču kde mám trvalý pobyt. Ďakujem. Beáta
Tweety
26.03.12,12:00
Prvý krát podávam daň z príjmu. Chcem ho poslať poštou - som mimo KE. Trvalé bydlisko mám v košiciach aj miesto podnikania. Mám ho poslať na daňový úrad na Rozvojovú - centrála alebo na daňový úrad na furču kde mám trvalý pobyt. Ďakujem. Beáta
DÚ na Furči určite nie je, pošli ho na centrálu.