Ultima
26.03.12,14:46
Dobrý deň, rada by som sa Vás opýtala, z akých predmetov je potrebná maturita, ak chcem ďalej pokračovať v štúdiu na ekonómii. Mala by to byť matematika a náuka o spoločnosti (chodím na gymnázium)? Rada by som sa ešte opýtala, či viete niečo o možnosti zamestania (dnes je vraj ekonómov veľmi veľa) a niečo k tomu,ak by ste mali... Možno by som sa zamerala aj na audítorstvo. Ďakujem pekne.
GabiZ
26.03.12,15:11
Štúdium na ekonómii, je veľmi široký pojem. Je potrebné uviesť, o akú konkrétnu vysokú školu máte záujem, pretože je napr. Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá má 6 fakúlt napr. národohospodárska, obchodná, fakulta hospodárskej informatiky, podnikového manažmentu, medzinárodných vzťahov a pod. Treba vedieť, na aký smer by ste chceli ísť. Sú aj vysoké školy, ktoré majú ekonomického smeru len niektoré fakulty, napr. Technická univerzita v Košiciach má ekonomickú fakultu a pod. Čo sa týka ekonomickej školy v BA, napr. na Fakulte podnikového manažmentu prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti matematiky, základov ekonomiky a ekonómie, cudzieho jazyka. Podmienkou pre prijatie na štúdium na všetky fakulty Ekonomickej univerzity je úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo všetkých jej častí. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojim rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného vzdelania. Skladba predmetov na maturitnej skúške a úroveň maturity z jednotlivých predmetov nie je pre prijímaciu skúšku rozhodujúca.
Preto je potrebné vybrať si v prvom rade školu, o ktorú máte záujem a potom si pozrieť podmienky pre prijímanie absolventov na predmetnej škole, aby ste vedeli, čo vás čaká hlavne na prijímacích pohovoroch.
veronikasad
26.03.12,15:22
Obidve dcéry študovali na Ekonomickej univerzite. Ako gymnazistky absolvovali prípravy na skúšky z ekonomiky a matematiky, ktoré organizovala EU. Na prijímačkách obstáli lepšie ako absolventi OA. (jazyk zvládli bez problémov, navštevovali na gympli špeciálnu jazykovú triedu)
Ultima
27.03.12,15:01
Ďakujem veľmi pekne za odpovede. Máte pravdu, ekonómia je široký pojem, lenže to je asi jediné, čo som si zatiaľ dokázala vybrať, myslím tento smer. Preto som sa aj chcela poradiť, s niekým, kto má skúsenosti, aby som sa v tom aspoň trošku zorientovala. Čo som si zatiaľ vedela zistiť je, že ak by som chcela študovať napr. audítorstvo, tak je možnosť na národnohospodárskej v BA. Zvažujem možnosti audítor alebo potom niečo s financiami, čo síce neviem, či sa presne ekonomiky týka. Zatiaľ na nás s výberom školy netlačia, skôr chcú od nás vedieť maturitné predmety, ale samozrejme, to sa vyberá aj podľa školy, na ktorú chceme ísť, preto si chcem vybrať čo najlepšie no. Na 100% viem, že matematiku potrebujem, inak na gymnáziu, čo sa ekonomiky a ekonómie týka máme len vrámci náuky o spoločnosti, preto zvažujem aj tento predmet. A v tých VŠ mám už celkom miš maš. :)
Ultima
27.03.12,15:02
veronikasad, a na akej fakulte študovali?
Braňo
27.03.12,15:08
no tak odporúčam Fakultu hospodárskej informatiky - odbor účtovníctvo a audítorstvo
veronikasad
27.03.12,15:29
veronikasad, a na akej fakulte študovali?
staršia študovala na NHF - smer financie, bankovníctvo - špecializácia daňovníctvo a daňové poradenstvo. Po 5 rokoch praxe získala licenciu daňového poradcu.

mladšia - na Obchodnej fakulte.

Ani jedna nemala problém so získaním zamestnania a uplatnením sa v praxi (v Bratislave).