zajopajo
26.03.12,15:22
Poprosím Vás o radu, aký typ znaleckého posudku mám objednať, ak potrebujem oceniť majetok, ktorý sme ako verejná správa získali zámenou. Ako naformulovať zadanie objednávky?

Ak som správne pochopil, podľa Finančného spravodaja č. 13/2011, Opatrenie 81, Čl. I, bod 7. § 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:


„(7) Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpya predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnouhodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušnýnákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na
ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.“.


tak nový majetok treba zaradiť podľa znaleckého posudku - čiže trhovej ceny a rozdiel doúčtovať.