Jozo B
26.03.12,16:37
Prajem dobrý deň,
Ak mám súvahu urobenú podľa IFRS dá sa prerobiť do súvahy podľa slovenských pravidiel a noriem?
Čo má obsahovať takáto súvaha (aké položky)?
Ďakujem