bucka10
26.03.12,18:40
Veľmi Vás prosím o radu. Starobný dôchodca pracuje v Nemecku na slovenskú živnosť. Stále je rezidentom SR - sĺňa podmienky. V Nemecku pracuje ako opatrovateľ, ktorý faktúruje nemeckej rodine.
Príjmy z faktúr (zo živnosti) 5000 €, paušálne výdavky 40% - 2000 €. Základ dane 3000 €. Keďže je dôchodca celý rok 2011 od 1.1. nemôže si uplatniť NČZD, iba rozdiel medzi 3559,30 a dôchodkom 3059,30 vyplateným za rok 2011 t.z. 500 €.
Teda 5000 - 2000 - 500 = 2500 x 19% = 475 € daň.
Vypočítanú daň je dôchodca povinný uhradiť daňovému úradu na Slovensku, keďže v Nemecku neplatil žiadne dane, ani odvody? Tieto príjmy nejdú do vyňatia, keďže tam neplatil žiadne dane.Dobre tomu chápem? Nebudem teda v daňovom priznaní vôbec vypisovať časť ohľadom vyňatia príjmov zo zahraničia?
Ešte raz veľmi pekne ďakujem za odpovede.
bucka10
26.03.12,20:29
Prosím môžete mi poradiť k horeuvedenej téme?Veľa som o tom prečítala ,no stále mi z toho všetkého vychádza, že pokiaľ som rezidentom SR a nezdaňujem nič v Nemecku, musím SR zaplatiť daň z príjmu z Nemecka.Nemôžem tieto príjmy vyňať,ako príjmy zo zahraničia.ĎAKUJEM