a21
26.03.12,21:45
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Sestra je študentka a okrem príjmov z brigády, kde daň mala zrazenú preddavkovo mala ešte zmluvu o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu... v sume 15,30 € (ako nezdanené honoráre), s tým, že jej bolo zrazené len 2% ako daň do hudobného fondu. Musí tento honorár uviesť v DP? Ak áno, aký typ vypĺňa? Ďakujem