martina0028
31.03.12,19:29
Ďakujem.
buchač
31.03.12,19:40
...žeby študovaním príslušného odboru ?????
martina0028
31.03.12,19:48
...žeby študovaním príslušného odboru ?????
:) ďakujem. VŠ už mám za sebou, ale mala by som zložiť nejaké auditorske skúšky, neviem kam sa obrátiť a pod...
buchač
31.03.12,19:50
...tak sorry...ale jeden sa tu stretne so všeličím ...:-)
buchač
31.03.12,19:56
avalik
31.03.12,19:57
:) ďakujem. VŠ už mám za sebou, ale mala by som zložiť nejaké auditorske skúšky, neviem kam sa obrátiť a pod...

mas VS v odbore????

co tak sa odpichnut od zakona 491/2005 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov


V súčasnosti na Slovensku pôsobí jeden poverený národný akreditačný orgán - Slovenská národná akreditačná služba (SNAS (http://www.snas.sk/)). MŽP SR vykonáva dohľad nad činnosťou akreditačného orgánu a rozhoduje o námietkach proti jeho postupu. Poverenie akreditačného orgánu, ako aj zrušenie tohto poverenia ministerstvo zverejní vo vestníku MŽP SR.
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1548


Slovenská národná akreditačná služba - http://www.snas.sk/
martina0028
31.03.12,20:08
Mám VŠ , odbor environmentálne manažérstvo. Ďakujem.
martina0028
31.03.12,20:09
Ďakujem, pomohlo mi to.