Jozef Mihál
17.04.12,10:33
Ak zamestnávateľ zmení zamestnancovi čerpanie dovolenky alebo ho z dovolenky odvolá, je povinný nahradiť zamestnancovi takto vzniknuté náklady.

Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

Ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky.

Ak zamestnávateľ určí zamestnancovi náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok tak, že by pripadlo do dovolenky, je povinný určiť mu náhradné voľno na iný deň.
TomosP
04.01.17,14:44
Zaměstnanec v nepřetržitém provozu - dovolená na den svátku s nařízeným výkonem práce

ad "Ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky." (ZP § 112 ods. 3)

Otázka :
Vztahuje se toto ustanovení i na případ, kdy zaměstnanec v nepřetržitém provozu má na den svátku nařízenu práci, ale požádá na tento jeden den zaměstnavatele o dovolenou, a zaměstnavatel mu vyhoví?

Př.: Zaměstnanec v nepřetržitém provozu má nařízenu práci na 1. januára a na tento jeden den požádá zaměstnavatele o dovolenou - ten mu vyhoví.

Je tento den započítán zaměstnanci do dovolené?

Pokud ano, na základě čeho by se na tento případ ustanovení § 112 ods. 3 ZP nevztahovalo? (ustanovení § 112 ods. 3 nerozlišuje, zda je čerpaná dovolená v délce jednoho nebo více dní). Nebo ano?
Jana Motyčková
04.01.17,17:51
Ak požiadal o dovolenku len na tento jeden deň, potom je to dovolenka, nie je to sviatok.
Je na to rozhodnutie súdu, ale treba pohľadať, stiahnuté to nemám. Bolo to niečo v tom zmysle, že to ustanovenie sa vzťahuje na prípady, kedy sa dovolenka čerpá nejakú dobu (napr.týždeň, 3 dni,...) a vtedy len možno povedať, že dovolenka pripadla na sviatok, vtedy sa použije toto ustanovenie. Ak ale niekto požiada o čerpanie dovolenky presne len na tento deň, nejde o prípad, kedy dovolenka pripadla na sviatok.

Inak to vysvetliť neviem.
TomosP
05.01.17,09:25
Ak požiadal o dovolenku len na tento jeden deň, potom je to dovolenka, nie je to sviatok.Je na to rozhodnutie súdu, ale treba pohľadať, stiahnuté to nemám. Bolo to niečo v tom zmysle, že to ustanovenie sa vzťahuje na prípady, kedy sa dovolenka čerpá nejakú dobu (napr.týždeň, 3 dni,...) a vtedy len možno povedať, že dovolenka pripadla na sviatok, vtedy sa použije toto ustanovenie. Ak ale niekto požiada o čerpanie dovolenky presne len na tento deň, nejde o prípad, kedy dovolenka pripadla na sviatok.Inak to vysvetliť neviem.

Jediné soudní rozhodnutí, na které se odvolávají výklady ohledně dovolené přes svátek, je "judikatúra R 33/1983".
Z ní ale zdroje citují pouze větu "Výhoda nezapočítavania sviatku do dovolenky sa vzťahuje aj na zamestnanca v nepretržitej prevádzke, ak sviatok pripadol na deň, počas ktorého mal podľa harmonogramu zmien pracovať.“.
Třeba je tam i ten výklad pojmu "počas dovolenky", tedy na které případy se § 112 ods. 3 nevztahuje.

Bohužel ale tuto judikaturu nemohu nikde najít už dva dny - nemáte ji někdo k dispozici?

Díky.
HANE
05.03.19,06:15
Zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok sa v jeho prípade berie ako odpracovaný deň, a za ten deň mu patrí mzda v zmysle § 122 ods. 3 ZP ( nie je to dohodnuté v kolektívnej zmluve, ani v pracovnej zmluve )

Čo v prípade, ak zamestnanec čerpe dovolenku v týždni, kde je sviatok? Konkrétne, zamestnanec čerpal dovolenku v týždni od 02.07.2018 do 06.07.2018. Je správny postup vykázať mu 5 dní čerpania dovolenky? Ak bol v tomto prípade ukrátený o 1 deň dovolenky, tak správny postup by bol vykázať mu čerpanie 4 dní dovolenky, daný sviatok 05.07.2018 ako odpracovaný deň a tento deň zaplatiť mzdou a nie priemerkou?Ďakujem za odpoveď
Iveta Matlovičová
05.03.19,09:39
Zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok sa v jeho prípade berie ako odpracovaný deň, a za ten deň mu patrí mzda v zmysle § 122 ods. 3 ZP ( nie je to dohodnuté v kolektívnej zmluve, ani v pracovnej zmluve )

Čo v prípade, ak zamestnanec čerpe dovolenku v týždni, kde je sviatok? Konkrétne, zamestnanec čerpal dovolenku v týždni od 02.07.2018 do 06.07.2018. Je správny postup vykázať mu 5 dní čerpania dovolenky? Ak bol v tomto prípade ukrátený o 1 deň dovolenky, tak správny postup by bol vykázať mu čerpanie 4 dní dovolenky, daný sviatok 05.07.2018 ako odpracovaný deň a tento deň zaplatiť mzdou a nie priemerkou?
Ďakujem za odpoveď
Síce požiadol o týždeň dovolenky, ale on počíta, že bude bude doma 7 kalendárnych dní (vrátane toho sviatku a víkendu). Je vhodné požiadať o dovolenku od 02.07. do 08.07., nakoľko inak mu môže napr. zamestnávateľ na deň sviatku nariadiť výkon práce vo sviatok. "Vykázaných" však bude, že čerpal iba 4 dni dovolenky, nakoľko deň sviatku sa v tomto prípade za pracovný deň dovolenky nepovažuje, ale považuje sa za sviatok.