Jozef Mihál
17.04.12,10:48
Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (viď § 134).

Ak si zamestnanec nevyčerpá dovolenku za nejaký rok do konca nasledujúceho kalendárneho roka, zamestnávateľ je povinný vyplatiť mu náhradu mzdy za tú časť nevyčerpanej dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne. Náhrada mzdy sa i v tomto prípade poskytuje vo výške priemerného zárobku.

Zamestnanec nemá nárok na preplatenie nevyčerpaných prvých štyroch týždňov dovolenky - ktoré si zamestnanec nevyčerpal ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Výnimkou je prípad, kedy zamestnanec končí pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru sa zamestnancovi vyplatí všetok zostatok dovolenky z predošlého kalendárneho roka a zostatok dovolenky aktuálneho roka.

Príklad

Zamestnanec mal v roku 2011 nárok na 5 týždňov dovolenky. Dva týždne si vyčerpal ešte v roku 2011, jeden týždeň si vyčerpal v roku 2012. Na konci roka 2012 mu zostalo:


2 týždne nevyčerpanej dovolenky z roka 2011 - z celkovo piatoch týždňov mu zostane v poradí štvrtý a piaty. Zamestnávateľ mu preplatí len tú časť nevyčerpanej dovolenky, ktoré presahuje štyri týždne - teda štvrtý týždeň mu nepreplatí a preplatí mu len piaty týždeň
5 týždňov nevyčerpanej dovolenky z roka 2012 - ktoré sa mu "prenášajú" do roka 2013.

Ak si v roku 2013 zamestnanec nevyčerpá ani deň z dovolenky z roka 2012, na konci roka 2013 mu zamestnávateľ preplatí jeden týždeň nevyčerpanej dovolenky z roka 2012, ostatné 4 týždne mu "prepadnú".