lucinda22
18.04.12,09:21
dobrý deň,

chcela by som poprosiť o váš názor, čo všetko je potrebné riešiť v prípade používania služobného auta aj na súkromné účely, v našej spoločnosti posyktujeme služobé auto aj na súkrom. účely jednému zamestnancovi, ktorému refakturujeme prejazdené PHL a uplatňujeme mu 1% z OC vozidla ako nepeňažný príjem, vozidlo bolo obstarané v 3/2010 formou finančného leasingu, pri leasingových splátkach si uplatňujme plný odpočet DPH ako aj pri ostatných súvisiacich nákladoch a tie v plnej výške zahŕňame do daňových výdavkov, postupujeme správne? alebo by sa mali výdavky členiť na daňové a nedaňové podľa použitia auta na súkrom. účely a podľa toho uplatňovať aj pomerné odpočítanie DPH (viď priložená informácia DRSR), nejde v tomto prípade o dvojité zdanenie?
lucinda22
26.04.12,08:34
prosím vie niekto pomôcť?
Milan Benka
26.04.12,13:47
Ste povinný odviesť DPH aj z 1% OC ( nepeňažný príjem zamestnanca) - §9 ods.2 zák. 222/2004.