daria
16.09.04,06:39
Zamestnanec má hodinovú mzdu 95,- Sk má 37,5 hodinový pracovný týždeň.
Ak v danom týždni odpracuje 45 hodín, 7,5 hodiny je jeho práca nadčas.
Môj výklad je taký, že ak mu zadám v pracovnej zmluve hodinovú mzdu vrátane nadčasov mal by mať zaplatených len 37,5 hodiny a 7,5 hod. nie.
Ak mu zadám hodinovú mzdu len vrátane príplatkov za prácu nadčas tak hodiny navyše čiže 7,5 bude mať zaplatených ale prílatok vo výške 25% nie. Je to tak správne? Môže to tak byť v pracovnej zmluve?
Tzn. vrátane nadčasov platiť len 37,5 hod. a vrátane príplatkov za prácu nadač zaplatiť 45 hod. bez 25% príplatku za prácu nadčas.
ďakujem
vladan
16.09.04,07:05
podľa mňa, keď dávaš do pracovnej zmluvy zmienku o nadčasoch, tak ja (ako mzdárka) rozumiem, že je to práca nadčas a za prácu nadčas patrí zamestnancovi mzda a príplatok za prácu nadčas! Takže: neoddeľovala by som dve veci, ktoré spolu súvisia! Čiže ak do pracovnej zmluvy dáš "mzda vrátane nadčasov", tak by som, na tvojom mieste, nepreplácala nič.
Ešte chcem odporučiť ustanovenia zákonníka práce, ktoré hovoria o tom, komu môžeš dať do pracovnej zmluvy, že jeho mzda je vrátane práce nadčas.
Ja formulku: "hrubá mzda XY,- Sk, v ktorej je zahrnutá aj prípadná práca nadčas" - dávam do pracovnej zmluvy riadiacim zamestnancom. A keď robia od vidím do nevidím, tak im nadčasy nepreplácam (pri dodržaní max. práce nadčas určenej v ZP). Prácu nadčas môžu zamestnanci kompenzovať s náhradným voľnom :-)
Pekný deň
*Emma Lehotská*
23.11.07,08:19
Ahojte,k prosím Vas,poradte...
Potrebovala by som vypočítať nadčasy za 3 Q. Neviem z kt. mesiaca použiť hodinovú mzdu. Hodinovú priemerku použijem z 3Q.
Ciže príklad: Zamestnanec má 3 hod. nadčas za prac. den. za 3.Q a má hod. priemerku za dané obdobie 191,55 Sk. Hodinovú mzdu mám použiť pre výpočet z mesiaca október?Ak áno tak tá je 141,30. Tak teda: 3*141,30=423,9 + (3*191,50)/2.Suma bude 711,-. Dohoda zamestnávateľa, je preplácať za nadčasy 50% za prac. den.
Potrebovala by som vedieť či je to správne, nakoľko som ešte len začiatočník v mzdách.Cením si kazdú radu, prosím pomôžte mi.
Jana Motyčková
23.11.07,08:30
Ak počítaš nadčas v októbri, tak použiješ hodinovú mzdu októbrovú a na príplatok použiješ priemer, ktorý používaš v 4.Q. (vypočítaný z údajov 3.Q). Tvoj výpočet vyzerá byť správny.
*Emma Lehotská*
23.11.07,08:33
A môžem nadčas za 3 Q. vypočítať v oktobri a vyplatiť ho v novembri?
*Emma Lehotská*
23.11.07,08:34
Mala som na mysli z hod. mzdou oktobrovou, ked som ju vypočitala v oktobri a teda vyplati ju zamestnavateľ v novembri? Dakujem za pomoc
Jana Motyčková
23.11.07,09:00
Ak myslíš v novembrovej výplate, tak nie.
Sarra
03.12.07,11:27
Dobrý deň prajem,

chcela by som vás poprosiť o radu. Máme zamestnancov, ktorí pracujú aj na nočné zmeny. A moja otázke je, že keď im začína nočná zmena v nedeľu o 22.00 hod. či by za tieto dve hodiny odpracované v nedeľu mali dostať aj
25 % príplatok za nadčas.
Za daný mesiac pritom neodpracujú mimo zmeny žiadne evidované nadčasy.
Keď má mesiac napríklad 20 dní x 8 hodín, tak odpracujú 160 hodín.
Má zamestnávateľ povinnosť zvýhodniť zamestnancov, ktorí začali svoju nočnú zmenu v nedeľu ?
Ak padne na nedeľu sviatok, tak vtedy im dávam 50 % príplatok za sviatok za tie dve hodiny ?
Veľmi pekne vám ďakujem.
Jana Motyčková
03.12.07,11:44
Ak tá nočná zmena je v rámci rozvrhu prac. zmien, nie je dôvod platiť im nadčasový príplatok, nerobia nadčas. Nie je povinnosť zvýhodňovať ak zmena začne v nedeľu. Ak by časť zmeny pripadala na sviatok (vrátane keď sviatok je v nedeľu) tak za tie hodiny má nárok na 50% príplatok za sviatok.
Sarra
03.12.07,11:48
Veľmi pekne vám ďakujem.
marek32
10.12.07,16:27
Zamestnanec pracoval nadčas vo sviatok. Aké príplatky mu patria ?
Infarkt
10.12.07,16:37
Zamestnanec pracoval nadčas vo sviatok. Aké príplatky mu patria ?

Drž sa znenia ZP :

§ 121 (http://www.porada.sk/t59461-121-nedokoncena-vyroba.html)
Mzda za prácu nadčas

(1) Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna; v tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce nadčas, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa prvej vety.

(2) Zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v súhrne 150 hodín ročne. S vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, a s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, môže zamestnávateľ dohodnúť, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná dohodnutá práca nadčas.
Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve dohodnúť okruh zamestnancov, s ktorými je možné dohodnúť, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín ročne. Zamestnávateľ, ktorý nemá v kolektívnej zmluve dohodnutý okruh zamestnancov podľa prvej vety, môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom, so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé, metodické alebo obchodné činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín ročne.
V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas podľa odseku 1 a nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno.
§ 122 (http://www.porada.sk/t59462-122-polotovary-vlastnej-vyroby.html)
Mzda a náhrada mzdy za sviatok

(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.

(4) Náhrada mzdy za sviatok alebo mzda podľa odseku 3 druhej vety nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien.

(5) S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatria.
Jana3
02.10.08,13:19
Ahoj, poradite mi?
Mame v kol. zmluve dohodnute nadčasove priplatky za noc, sobotu, nedelu. Ako mame postupovat pri vyplacani priplatkov - napr. zacne zmena v sobotu o 22:00. Tak za 2 hod. nadcasovy priplatok nocny a za 6 hod. priplatok nadcasovy za nedelu? Brat ohlad na vyssi priplatok - tj. za nedelu je vyssi ako za noc...
Jana3
06.10.08,07:46
Mozno som zle polozila otazku, ked nikto nereagoval. Ide mi o to, ze ked platime robotnikom priplatky za nadcasy - sobotu a noc 50%, nedelu a sviatok 100%, ako mam postupovat. Napr. ked zmena prechadza v noci zo soboty na nedelu?