Magma
16.09.04,08:19
Je zamestnávateľ povinný každému zamestnancovi určiť tzv. stupeň náročnosti pracovných miest? Myslím tým 6 stupňov uvedených v §120 ZP. Čo ak má v pracovnej zmluve uvedenú iba základnú hrubú mesačnú mzdu bez stanovenia stupňa, napr. 20 000 Sk. Prosím vyjadrite sa ako to riešite.
janaGT
16.09.04,08:24
Naši zamestnanci sú odmeňovaní mesačnou mzdou, v prac. zmluve je iba uvedená hrubá mesačná mzda, stupne náročnosti nie.
Katty
16.09.04,08:26
ani u nás nemáme stupne náročnosti
Viera
16.09.04,08:41
Je zamestnávateľ povinný každému zamestnancovi určiť tzv. stupeň náročnosti pracovných miest? Myslím tým 6 stupňov uvedených v §120 ZP. Čo ak má v pracovnej zmluve uvedenú iba základnú hrubú mesačnú mzdu bez stanovenia stupňa, napr. 20 000 Sk. Prosím vyjadrite sa ako to riešite.
Naša firma musela doplniť tieto údaje do pracovných zmlúv po kontrole z inšpektorátu práce. V zmluvách však máme dohodnutú hodinovú sadzbu. Na základe týchto údajov kontrolovali, či sú splnené minimálne mzdové nároky zamestnancov podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce.
vladan
16.09.04,08:50
v pracovnom poriadku som dala ako prílohu charakteristiku stupňov náročnosti - definovala som tam tých 6 stupňov + som doplnila jednotlivé profesie, ktoré sa vyskytujú u nás vo firme a priradila ich ku stupňom. Na základe týchto stupňov, upravujem minimálne mzdové nároky, ktoré sú nové vždy 1.10. daného roka. V pracovnej zmluve stupne náročnosti nemám.

to Katty: niekde by si to mala mať definované - tie stupne náročnosti. Nemôžte "nemať stupne náročnosti". Každá pracovná pozícia je výkon určitej zodpovednosti a na základe toho musíš posúdiť, ktoré pracovné miesto je v akom stupni náročnosti. Ak by ste mali kontrolu z inšpektorátu práce a zistlili by, že máš na niektorej pracovnej pozícii (podľa stupňa náročnosti) nižšiu mzdu ako minimálnu - asi by bol problém :-(
Pekný deň
Magma
16.09.04,09:35
Vladan, aj keď mesačné mzdy stanovené v PZ sú niekoľkonásobne vyššie od minimálnej mzdy?
Žofka
16.09.04,10:26
Podľa môjho názoru pokiaľ mzdy prevyšujú stupne náročnosti, čo je pri 6. stupni 6080x2=12160, tak nie je potrebné uvádzať stupne náročnosti. Inšpektorát práce kontroluje stupne náročnosti len tam, kde mzdy kopírujú minimálmu mzdu.
vladan
16.09.04,10:49
Vladan, aj keď mesačné mzdy stanovené v PZ sú niekoľkonásobne vyššie od minimálnej mzdy?
... ak je to viditeľne niekoľkonásobne, tak myslím, že nie. Ale mnoho firiem má buď rovné, alebo o niekoľko 0,10 vyššie ako minimálne (hodinové), takže tam by som sa už pozrela, či neporušujem zákonník práce.

... ja mám rôzne rozpätia, takže pre istotu som si to porovnala s tými stupňami náročnosti :-) - "istota - guľomet" !!!
Pekný deň
Richard
16.09.04,10:50
áno ak nemáte kolektívnu zmluvu, potom by to upravovala táto kolektívna zmluva...
citujem zo zákona:
§120 ods 3 ZP druhá veta: Zamestnávateľ podľa odseku 1 (ak nemá dohodnuté odmieňovanie v kolektívnej zmluve) je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe (ZP).
Richard
16.09.04,12:53
CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov,

b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov,

c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody,

d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,

e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,

f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb,
Viera
16.11.04,13:32
Ako by ste zaradili prácu ekonóma - účtovníka podľa stupňov náročnosti práce v zmysle zákonníka práce ? Ekonóm - účtovník spracováva kompletné účtovníctvo od prvotných dokladov po daňové príznania a účtovnú závierku.
Jura
16.11.04,14:16
Ja by som v zmysle výkladu ZP použila písmeno d/
vladan
16.11.04,14:24
Ako by ste zaradili prácu ekonóma - účtovníka podľa stupňov náročnosti práce v zmysle zákonníka práce ? Ekonóm - účtovník spracováva kompletné účtovníctvo od prvotných dokladov po daňové príznania a účtovnú závierku.
Re: Charakteristika stupňov náročnosti pracovných miest

Citát:
Pôvodca textu príspevku: Dada
A tak len pre názornú ukážku, do ktorej skupiny by ste zaradili samostatného účtovníka - ekonóma - mzdára s adekvátnym stredoškolským aj vysokoškolským vzdelaním s praxou 10 rokov? :-)))))))))

Dada, ja by som ťa zaradila do piateho stupňa, ale musím ti povedať, že vzdelanie a prax už nie sú kritériom pre určovanie stupňa náročnosti práce. Je to o tom, čo robí daný človek a keďže (podľa mňa) je práca účtovníka-ekonóma-mzdára "špecializovaná, tvorivá a metodická práca s vysokou duševnou námahou" a zároveň aj "komplexné zabezpečovanie najzložitejších agend, optimalizácia postupov a spôsobov riešenia", tak jednoznačne 5. stupeň.
Pekný deň
Žofka
16.11.04,14:28
Ja by som ho tiež zaradila do 4, ak splňa mzdové náležitosti, to znamená minimálny mzdový nárok (minimálna mzda x1,6). Ak nie lebo v niektorých firmách sú nízke mzdy, tak by som mu dala taký stupeň náročnosti, aby som sa zmestila do minimálneho mzdového nároku. Ak v mzde nie je problém a nad ekonómom je z hľadsika organizačnej štruktúry už len šatutár (konateľ, generálny riaditeľ a pod) tak by som ho zaradila aj do 5.stupňa, pravdepodobne potom robí aj nariadenia a metodiku pre celú firmu.
dada 1
22.09.05,11:45
Možem zmeniť stupeň náročnosti II na I ? Prehodnocovali sme pracovné činnosti pri ktorých sme mali priradené stupne náročnosti a majiteľ rozhodol, že niektoré činnosti patria do I stupňa. Keď urobím dodatky k zmluvám bude to v poriadku?
Janka6685
22.09.05,11:57
Zamestnanci pracujúci ako strážnici parkoviska majú hmotnú zodpovednosť. Mali by byť teda zaradení do 2. stupňa? Platí to aj keď sú odmeňovaný mesačnou mzdou? Teda by som mala počítať 6500*1,2=7800,-?
DanielaSL
22.09.05,12:10
Ja som raz čítala v jednom časopise , že osoba ktorá má hmotnú zodpovednosť - týkalo sa to pokladníčky v obchode - by mala byť zaradená v 3. stupni.
vladan
22.09.05,12:16
Ja som raz čítala v jednom časopise , že osoba ktorá má hmotnú zodpovednosť - týkalo sa to pokladníčky v obchode - by mala byť zaradená v 3. stupni.
v treťom stupni je zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo zodpovednosť za ťažko odstrániteľné škody

v druhom stupni sú práce spojené s hmotnou zodpovednosťou ;)
vladan
22.09.05,12:16
Zamestnanci pracujúci ako strážnici parkoviska majú hmotnú zodpovednosť. Mali by byť teda zaradení do 2. stupňa? Platí to aj keď sú odmeňovaný mesačnou mzdou? Teda by som mala počítať 6500*1,2=7800,-?
áno, platí to aj pri mesačne odmeňovaných zamestnancoch ... výpočet, ktorý uvádzaš je správny
Janka6685
22.09.05,12:24
áno, platí to aj pri mesačne odmeňovaných zamestnancoch ... výpočet, ktorý uvádzaš je správny
Vďaka.
Žiadali sme o príspevok na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a v zmluve máme uvedenú mzdu 6 500,-. Úrad práce nezaujíma, že je pracovník zaradený v zlom stupni? Čiže teraz bude treba všetky zmluvy prerobiť a poslať ich na úrad práce, aby zmenil príspevok.:(
dada 1
22.09.05,12:28
Zamestnanci pracujúci ako strážnici parkoviska majú hmotnú zodpovednosť. Mali by byť teda zaradení do 2. stupňa? Platí to aj keď sú odmeňovaný mesačnou mzdou? Teda by som mala počítať 6500*1,2=7800,-?Áno platí to pri mes. mzde a počíta sa to tak ako píšeš.
Janka6685
22.09.05,12:40
Áno platí to pri mes. mzde a počíta sa to tak ako píšeš.
Ďakujem aj tebe.
vladan
22.09.05,12:43
Žiadali sme o príspevok na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a v zmluve máme uvedenú mzdu 6 500,-. Úrad práce nezaujíma, že je pracovník zaradený v zlom stupni? Čiže teraz bude treba všetky zmluvy prerobiť a poslať ich na úrad práce, aby zmenil príspevok.:(
Janka, Úradu predsa ty dávaš informácie, akú mzdu bude mať uchádzaš ... ešte som sa nestretla s tým, aby Úrad kontroloval, či som ho zaradila do správneho stupňa a či má správnu výšku mzdy ... a aké zmluvu máš na mysli, pracovnú alebo zmluvu s Úradom?
svobodova
22.09.05,12:54
Vďaka.
Žiadali sme o príspevok na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a v zmluve máme uvedenú mzdu 6 500,-. Úrad práce nezaujíma, že je pracovník zaradený v zlom stupni? Čiže teraz bude treba všetky zmluvy prerobiť a poslať ich na úrad práce, aby zmenil príspevok.:(
Janka, ja mám skúsenosť s Úradom práce, že dodatočne sa výška príspevku, ak už bola zmluva podpísaná, nedá zvyšovať. Súvisí to s tým, že tieto peniaze čerpajú z daného rozpočtu a dodatočne nechcú nič meniť. Daj vedieť, ako si pochodila s tou zmenou.
Janka6685
22.09.05,13:01
Vlaďa: Len som si myslela, že to dávajú preverovať a kontrolovať. Preto som bola spokojná, že je to v poriadku. A tá suma je aj v pracovných zmluvách aj v zmluve s úradom práce. Ale to čo som napísala som skôr len "nahlas" rozmýšľala.


svobodova: Dám vedieť. Ale asi to bude ako píšeš. Oni neradi dávajú viac, skôr menej.
ilona
22.09.05,13:10
Niektorí tu píšete,že inšpektorát práce bol na kontrolu stupňov náročnosti.U nás boli tiež,ale len na čiernu prácu,ale či sa dodržiava mzdách stupen náročnosti to nekontrolovali./škoda,lebo často mávame minim.mzdy,ale všetci rovnaké,najmenšiu /. Chcela som sa vlastne opýtať,či niekto z Vás dostal za toto aj pokutu,alebo či existuje za to nejaký postih.
Janka6685
22.09.05,13:16
Ešte musím podotknúť, že o stupni som pri vyrábaní pracovných zmlúv ani neuvažovala. V tejto firmu, ktorú má teraz môj snúbenec, totiž on predtým pracoval a zmluvy som robila na základe jeho pracovnej zmluvy. Myslela som si, že keď to takto robila veľká firma, pod ktorú spadali, že je to v poriadku.
tonkat
22.09.05,13:49
A kde by ste zaradili šoférov - vodičov kamiónov??
dada 1
22.09.05,13:56
Niektorí tu píšete,že inšpektorát práce bol na kontrolu stupňov náročnosti.U nás boli tiež,ale len na čiernu prácu,ale či sa dodržiava mzdách stupen náročnosti to nekontrolovali./škoda,lebo často mávame minim.mzdy,ale všetci rovnaké,najmenšiu /. Chcela som sa vlastne opýtať,či niekto z Vás dostal za toto aj pokutu,alebo či existuje za to nejaký postih.Ten súhlas tam nepatrí chcela som reagovať a klikla som vedľa. My sme mali kontrolu s IP a kontrolovali aj stupne náročnosti jedného sme mali zle zaradeného, priradila som mu nižší stupeň dali nám to do zápisu a bola aj pokuta ale nie len kvôli tomu.
dada 1
22.09.05,14:00
Ešte musím podotknúť, že o stupni som pri vyrábaní pracovných zmlúv ani neuvažovala. V tejto firmu, ktorú má teraz môj snúbenec, totiž on predtým pracoval a zmluvy som robila na základe jeho pracovnej zmluvy. Myslela som si, že keď to takto robila veľká firma, pod ktorú spadali, že je to v poriadku.Tá veľká firma mala pravdepodobne kolektívnu zmluvu.
Janka6685
23.09.05,09:54
Tá veľká firma mala pravdepodobne kolektívnu zmluvu.
Keď majú kolektívnu zmluvu, môžu zaradiť do nižšieho stupňa???
vladan
23.09.05,10:34
Keď majú kolektívnu zmluvu, môžu zaradiť do nižšieho stupňa???kolektívna zmluva je podriadená zákonníku práce, preto nesmie znevýhodňovať zamestnancov ... zaradenie zamestnanca do nižšieho stupňa ako určuje zákonník práce je, podľa mňa, znevýhodňovaním
Janka6685
23.09.05,10:35
kolektívna zmluva je podriadená zákonníku práce, preto nesmie znevýhodňovať zamestnancov ... zaradenie zamestnanca do nižšieho stupňa ako určuje zákonník práce je, podľa mňa, znevýhodňovaním
To som si myslela, len som nepochopila, čo tým dada myslela.
boitana
23.09.05,11:00
moji sefovci-konatelia v-su zamestnancami firmy a ako inac maju minimalne mzdy-jeden je ako riaditel a druhy jeho zastupca,cize by som ho mala zaradit do nejakeho stupna a napr 6500*2,0=13000,- by som mala brat ako jeho hrubu mzdu a z tej ratat odvody?
ja tu robim pracu utovnícky,ale tiez som konatel spolocnosti-do akeho stupna sa zaradim ja? -uctovnicka do 4 stupen -je to spravne? dakujem-ja ale nemam minimalnu mzdu
ZuzanaP
30.09.05,12:35
Máme zamestnancov, ktorí majú v pracovnej zmluve minimálnu mzdu. Na výplatu však nikdy nemajú len tú,ale aj nejaké osobné hodnotenie, prémie výkonnostné. Hodinovku však majú naozaj len minimálnu.

Podľa stupňov náročnosti by však mali byť v 2. stupni.

Môžeme tak aj ďalej postupovať, alebo je to zle?
Tweety
30.09.05,12:42
Máme zamestnancov, ktorí majú v pracovnej zmluve minimálnu mzdu. Na výplatu však nikdy nemajú len tú,ale aj nejaké osobné hodnotenie, prémie výkonnostné. Hodinovku však majú naozaj len minimálnu.
Podľa stupňov náročnosti by však mali byť v 2. stupni.
Môžeme tak aj ďalej postupovať, alebo je to zle?
Všetky náležitosti mzdy by mali byť ošetrené v pracovnej zmluve, alebo v smernici o odmeňovaní(napr. kvartálne prémie, výkonnostné....)
Mária M
batorek
05.01.09,17:31
Dobrý deň.
Ja mám taký problém, že k 31.12.2008 odišli dvaja zamestnanci, ktorí boli zaradení do 2 skut. stupňa nároč. to znamená min.mzda
8100 +1620 čo mi program dával ako doplatok do min. mzdy.Teraz som za dcember dala odstupné + dovolenky a program
mi tam nevypočítal dopl. do min. mzdy ale len odst. a dovol.
Pýtam sa kto má skúsenosť tak to má byť alebo to zle robí program. Vlastne min. mzdu + stupeň dosiahol, lebo tam má odstup. Díky batorek
Jana Motyčková
06.01.09,09:25
Odstupné sa do mzdy nepočíta, t.j.má mať mzdu+doplatok do MMN + dovolenku a odstupné. Pritom dovolenkový priemer pre dovolenku a odstupné má mať tiež navýšený na minimálny mzdový nárok.
Dav
06.01.09,09:33
Dobrý deň.
Ja mám taký problém, že k 31.12.2008 odišli dvaja zamestnanci, ktorí boli zaradení do 2 skut. stupňa nároč. to znamená min.mzda
8100 +1620 čo mi program dával ako doplatok do min. mzdy.Teraz som za dcember dala odstupné + dovolenky a program
mi tam nevypočítal dopl. do min. mzdy ale len odst. a dovol.
Pýtam sa kto má skúsenosť tak to má byť alebo to zle robí program. Vlastne min. mzdu + stupeň dosiahol, lebo tam má odstup. Díky batorek
Podľa mňa to máš v programe zle zadané. Pokiaľ majú 2. stupeň, je mzda 9.720,-, doplatok do min. mzdy tam nemá prečo byť zadaný. Potom by to mal program vypočítať dobre.
batorek
06.01.09,11:12
Ja to tak zadávam do programu že základ 8100,- Sk a zadám stupeň náročnosti napr. 2 tak mi tam dopočíta do tých 9720,- Sk. ako dopl. do min. mzdy. Podľa teba kuchárky a čašníci patria do 2 stupňa náročnosti. Díky batorek
batorek
29.01.09,19:09
Ako by ste zatriedili kuchára a čašníka podľa stupňa náročnosti?
čašník podľa mňa 2. stupeň, ale s kuchárom som na pochybách.
Batorek