kochones
16.09.04,09:26
Dobrý deň,

chcem sa porasiť a vedieť Váš názor :

Pracovník nastúpil 10.8.2004, pracovný pomer bol pre neuspokojivé pracovné výsledky skončení v skúšobnej dobe dňa 17.8.2004, pracovník poslal PN-ku ktorá bola vystavená 19.8.2004, pričom je v nej uvedené že je PN od 17.8.2004.

Chcem sa spýtať:
1.platí táto PN ??
2. ako postupovať pri výpočte mzdy za 8.mesiac

Ďakujem
Hlinkovx
16.09.04,09:40
Podľa mňa PN-ka platí, mne ju tiež takto už párkrát vypísala doktorka... je to spätné uznanie nemoci...

s tým výpočtom radšej nepomôžem...
emily
16.09.04,09:42
neviem či Ti pomôžem, ja som mala pripad, že zamestnanec bol na dobu určitú. Končil 31.7.2004 a PN doniesol od 26.7. Zaplatila som mu 5dní a ďalšie dni prevzala poisťovňa v ochrannej dobe. Trvalo mi to dosť kým som sa k tomu prepracovala (obvolávala som všetkých známych). Preto Ti môžem poradiť : obráť sa rovno na pracovníčku sociálnej poisťovne. Mala by Ti ohľadom PN poradiť.
Lucy
16.09.04,09:49
Aj ja si myslím, že mu to spätne platí. Len si nie som istá, koľko dní spätne to lekár môže vypísať. Najlepšie je obrátiť sa na sociálnu poisťovňu, mali by ti pomôcť.
Lucy
16.09.04,09:59
A k výpočtu, ak je 17.08. posledný deň v práci, potom za 17.08. by som mu preplatila ako náhradu príjmu pri dočasnej PN ( 10 dní, ktoré prepláca zamestnávateľ) a ďalej to bude preplácať Sociálna poisťovňa. otázka znie, ako dlho.
emily
16.09.04,10:38
A k výpočtu, ak je 17.08. posledný deň v práci, potom za 17.08. by som mu preplatila ako náhradu príjmu pri dočasnej PN ( 10 dní, ktoré prepláca zamestnávateľ) a ďalej to bude preplácať Sociálna poisťovňa. otázka znie, ako dlho.
Ako náhradu príjmu ďalších 9 dní. A potom kým trvá PN prepočtom, ktorým plátí SP (vypadlol mi pojem ako sa príjem za ďalšie dní nad 10 volá)
kochones
16.09.04,10:39
Dakujem...
Hlinkovx
16.09.04,11:11
príjem nad nad desiaty deň je nemocenské
maria56
16.09.04,12:10
O tom koľko dní spätne môže lekár vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti sa hovorí v zákone č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v § 37 ods.3.

"Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, keď ju lekár zistil. Ak má zamestnanec zmenu už odpracovanú, začína sa nasledujúcim pracovným dňom. Len vo výnimočných prípadoch, najmä ak poistenec nemohol prísť k lekárovi skôr, môže lekár uznať dočasnú pracovnú neschopnosť začinajúcu sa skorším dňom, najviac však tri dni späť.,ak ide o psychiatrické ochorenie, najviac sedem dní späť. V prípade náhleho ochorenia alebo život ohrozujúceho stavu, ku ktorému došlo v cudzine, môže ošetrujúci lekár so súhlasom posudkového lekára uznať dočasnú pracovnú neschopnosť aj nad rámec týchto lehôt, najviac však 30 dní spätne."

Pekný deň
Lucy
16.09.04,12:19
A nemá to byť náhodou tak, že keď skončí zamestnanec pracovný pomer, tak zamestnávateľ mu už nevypláca náhradu príjmu do tých 10 dní, ale preberie to Sociálka a platí priamo nemocenské dávky? nie som si však istá.
Veva
16.09.04,12:22
Pracovník nastúpil 10.8.2004, pracovný pomer bol pre neuspokojivé pracovné výsledky skončení v skúšobnej dobe dňa 17.8.2004, pracovník poslal PN-ku ktorá bola vystavená 19.8.2004, pričom je v nej uvedené že je PN od 17.8.2004. Chcem sa spýtať:1.platí táto PN ??2. ako postupovať pri výpočte mzdy za 8.mesiac

PN-ku môže tri dni spätne vypísať lekár a platí od dňa jeho DPN a vy ukončíte jeho PP k 17.8. a zároveň jeho DPN začína 17.8. ,kde mu zaplatíte 1 deň náhradu vo výške 25 % a doklad pošlete na soc.poisťovňu ,kde mu budú vyplácať ND v ochrannej dobe . / Pri dokladovaní od 16.8.2003 do17.8.2004 či v tejto dobe poberal ND - mu povedia koľko by mohol v ochrannej dobe poberať ND ,/ A výpočet 8000,-brutto
8000/22x5= 1818,- Náhrada 8000/21,74=367,985x 25% = 92,-Sk
Celkom 1818+92 = ......
VZ pre odvody je 1818
emily
16.09.04,12:31
A nemá to byť náhodou tak, že keď skončí zamestnanec pracovný pomer, tak zamestnávateľ mu už nevypláca náhradu príjmu do tých 10 dní, ale preberie to Sociálka a platí priamo nemocenské dávky? nie som si však istá.
keď zamestnanec skončí pracovný pomer náhradu príjmu do 10 dní vypláca poisťovňa, po10-tich dňoch začína poisťovňa vyplácať nemocenské. To už sme prebrali vyššie.
Luba2
16.09.04,13:47
Ak bol 17 -teho posledný deň, ktorý odpracoval celý, alebo aspoň jeho časť, čiže mal za ten deň nejaký príjem, nemá nárok na náhradu mzdy počas PN a keďže je to jeho posledný deň v pracovnom pomere, od 18. 9. mu bude vyplácať PN sociálka. Myslím si, že tak by to malo byť správne. PN samozrejme platí, pri bežných diagnózach ju môže vypisať lekár tri dni spätne.
Zuzana68
16.09.04,15:58
V prípade,že zamestnancov pracovný pomer končil 17.08. Preplácaš mu 1 deň a zvyšných 9 dní posúvaš na SP, aspoň takto nám to prezentovali na školení zo SP..
Magma
17.09.04,05:10
Nakoľko náhradu príjmu pri dočasnej PN vypláca zamestnávateľ a prac.pomer v tomto prípade končí dňom 17.08. takže zamestnávateľ vyplatí za 1 deň náhradu príjmu (je uznaný za PN od 17.08) a ďalej platí soc.poisťovňa nemocenské dávky. Soc.poisťovňa nevypláca náhradu príjmu!
Jozef Mihál
17.09.04,07:55
Nestačím sa diviť niektorým príspevkom v tejto téme.

Pozrite § 37 odsek 2 zákona č.461/2003 o soc.poistení.

Za 17.8. má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú vypláca zamestnávateľ podľa zákona č.462/2003. A to vo výške 25% DVZ.

Od 18.8. mu vypláca nemocenské Soc.poisťovňa. Za 18. a 19. mu vyplatí po 25% DVZ, za dni počnúc 20.8. po 55% DVZ.
Magma
17.09.04,08:05
P. Mihal teším sa že ste potvrdili moje riešenie. Niekedy sa aj mne zdá, že niektoré otázky sa týkajú samozrejmých vecí. No ale čo je úplne jasné a zrozumiteľné pre mňa, nemusí byť pre iného.