!Alzbeta1
07.05.12,11:36
Dobrý deň, chcem poprosiť o radu :
dňa 29.02.2012 sme uzatvorili s lízingovou spoločnosťou lízingovú zmluvu o obstaraní majetku. Majetok sme preberacím protokolom prevzali dňa 12.03.2012. Podmienky odpisovania lízingového majetku sa v zákone menili oproti stavu k 31.12.2011 ku dňu 01.01.2012 a 01.03.2012.
Ako budem odpisovať majetok nadobudnutý lízingom, podľa zákona platného od 01.01.2012 do 29.02.2012, alebo podľa zákona platného od01.03.2012? Za odpoveď ďakujem.
Alzbeta
jozefIK
07.05.12,11:47