andorka
13.02.06,10:59
Rozdiel z rocneho zuctovania zdravotneho poistenia za rok 2005 bude nakladom roku 2005 alebo 2006? Pytam sa na doplatok zamestnavatela. Da sa tvorit nejaka rezerva? Mame zamestnancov u ktorych uz teraz viem, ze pri rocnom zuctovani vznikne povinnost doplatit zdravotne poistenie.
liba2
13.02.06,11:05
Rozdiel z rocneho zuctovania zdravotneho poistenia za rok 2005 bude nakladom roku 2005 alebo 2006? Pytam sa na doplatok zamestnavatela. Da sa tvorit nejaka rezerva? Mame zamestnancov u ktorych uz teraz viem, ze pri rocnom zuctovani vznikne povinnost doplatit zdravotne poistenie.Doplatok za r. 2005 bude nákladom v r.2006.
MZUCTOVNIK
13.02.06,12:36
Práve dnes odo mňa daňová poradkyňa aj audítor požadujú vyčíslenie nedoplatkov/preplatokov na ZP za rok 2005. O čo sa opieraš vo svojej odpovedi? Vďaka.
Stina
13.02.06,12:52
Súhlasím s Liba 2 , RZ ZP robíš v júni, keďže ťa zamestnanec môže požioadať o vykonanie do 15.mája.
Tweety
13.02.06,12:57
Práve dnes odo mňa daňová poradkyňa aj audítor požadujú vyčíslenie nedoplatkov/preplatokov na ZP za rok 2005. O čo sa opieraš vo svojej odpovedi? Vďaka.
Povinnosť vykonať RZ ZP je do 30.6.2006 .
Katija
13.02.06,13:16
1. Práve dnes odo mňa daňová poradkyňa aj audítor požadujú vyčíslenie nedoplatkov/preplatokov na ZP za rok 2005.
2.O čo sa opieraš vo svojej odpovedi? Vďaka.1.Nerozumiem tomu načo to chcú, navyše keď sa to zatiaľ nedá urobiť.
2. Opiera sa o § 19 ods. 3 písm i) zákona o DzP
"(3) Daňovými výdavkami sú aj
i) poistné a príspevky hradené daňovníkom, ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou za spoločníkov tejto spoločnosti, komanditnou spoločnosťou za komplementárov, daňovníkom s príjmami podľa § 6, poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca,"
Povinnosť zaplatiť nedoplatky vznikne zamestnávateľovi až v roku 2006 po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Katija:):cool: