joey1986
25.05.12,10:02
Ahojte Poraďáci,

možno to bude znieť triviálne, ale nakoľko som dostal dve rozdielne usmernenie od dvoch daňových poradcov, chcel by som sa s vami poradiť ohľadom dátum na výkazoch (Súvaha, VZaS) a daňovom priznaní za rok 2011, nakoľko obchodná spoločnosť bola založená v máji 2011, a pri vyplňaní dátumu "účtovná závierka.... za obdobie mám uviesť máj - december 2011? (účtovným obdobím je kalendárny rok) alebo celé riadne účtovné obdobie, t.z. január - december 2011? a obdobne pri vyplňaní daňového priznanie..."za zdaňovacie obdobie--január až december 2011 alebo máj až december 2011?
a jedna otázka mimo tejto "problematiky", je možné vyplniť daňové priznanie (+ prílohy) bez toho aby tam bolo uvedené DIČ spoločnosti? (nakoľko je tam problém s výdajom DIČ kartičky, nakoľko pôvodná sa stratila a konateľ nie je momentálne na Slovensku...a obdobie do konca júna sa kráti...:confused:
veronikasad
25.05.12,10:04
DIČ nie je utajený údaj. Na písomnú žiadosť ti ho DU oznámi aj ako účtovníkovi. (iná situácia by bola, keby o registráciu na DU nepožiadal).