Bea Š.
16.09.04,14:59
Priateľka je zamestnaná ako učiteľka a zároveň si zakladá živnosť. Neviem jej poradiť, aké odvody bude povinná platiť ak bude aj naďalej zamestnaná. Ďakujem za odpovede.
emily
16.09.04,15:09
Ke´d bude zamestnaná, tak 1.rok podnikania žiadne povinne, len ak by chcela dobrovoľne(veľmi bysom sa jej čudovala). Až keď podá prvé daňové priznanie a prekročí príjem zo živnosti určitú sumu (momentálne neviem akú, každý ro sa mení - myslím, že okolo 70 000,-)tak od 1.júla roku v ktorom podá daňové priznanie by bola povinná platiť odvody.
Yvvetta
16.09.04,15:13
Áno súhlasím s Emily.

Len dopľňam, že bude musieť platiť od 01.07.2005 aj zdr. poistenie ak jej VZ vyjde 3000,00 a viac (podľa priznania za r. 2004).
emily
16.09.04,15:14
Sorry, na zdravotné som zabudla
Dudo
16.09.04,20:16
Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
§ 14
(1) Povinne nemocensky poistení sú

b) samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 11.

§ 15
(1) Povinne dôchodkovo poistení sú

b) samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená,

§ 138
(11) Vymeriavací základ, ak tento zákon neustanovuje inak, je mesačne najmenej vo výške minimálnej mzdy 66) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu.

§ 21
(1) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 11, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 11, ak tento zákon neustanovuje inak.

Taakze :) Minimalna mzda je v sucasnosti 6080,- cize ak do konca roka nedosiahnu jej prijmy z podnikania hranicu 6080x12= 72960,- SK tak jej nevznika povinnost platit nemocenske ani dochodkove poistenie za tento rok, ani za rok 2005. Ak v roku 2005 tuto hranicu (v tom case uz isto inu, kedze sa planuje zvysovat hranica minimalnej mzdy uz tohto roku) dosiahne, tak od 1.7.2006 jej vznika povinnost platit...
Myslim, ze to je vsetko :)
hron
18.09.04,11:28
Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Taakze :) Minimalna mzda je v sucasnosti 6080,- cize ak do konca roka nedosiahnu jej prijmy z podnikania hranicu 6080x12= 72960,- SK tak jej nevznika povinnost platit nemocenske ani dochodkove poistenie za tento rok, ani za rok 2005. Ak v roku 2005 tuto hranicu (v tom case uz isto inu, kedze sa planuje zvysovat hranica minimalnej mzdy uz tohto roku) dosiahne, tak od 1.7.2006 jej vznika povinnost platit...
Myslim, ze to je vsetko :)
Pretoze viem dobre, ze si ludkovia pletu pojmy prijmy z podnikania a danovy zaklad, tak si dovolim zdoraznit, ze ten "limit" 72960,- Sk je limitom ZO VSETKYCH TRZIEB zivnostnika a nie prijmu, ktory mu vylezie po ocisteni od nakladov. Otazka je, co vlastne tymto "limitom" zakonodarca povedat. Mne vychadza len tolko, ze vravi - kazdy zivnostnik vsetky peniaze co utrzi, strci si do vacku. Hi, hi a vraj praviciari.
M3G
19.09.04,10:58
Minimálna mzda sa má v októbri zvýšiť na 6500 Sk. Neviete náhodou niekto, či je to už isté?
Jozef Mihál
19.09.04,11:28
6500 Sk je temer 100% istota.
Od 7.9. do 14.9. prebiehalo na vláde pripomienkové konanie k tomuto návrhu. Zrejme v najbližších dňoch tu bude na vláde schválené. Ako pozerám, tak na rokovanie dňa 22.9. to zaradené nebolo, takže zrejme to bude až na rokovaní dňa 29.9.
bepo
19.09.04,21:56
Otazka-ak podnika len cast roka prepocitava sa limit na platenie odvodov pomerne alebo je to na rok?
Jozef Mihál
20.09.04,08:39
Limit 12-násobku min.mzdy platí na celý rok, aj keď podnikal len časť roka.