darinasl
04.06.12,19:43
Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku od 07/06/2009 - 19/12/2009, od dňa 20/12/2009 - až do 14/07/2012 pokračuje v rodičovskej dovolenke, tá jej zaniká dňom 15/07/2012, kedy by mala spomínaná osoba nastúpiť do zamestnania.
Aký zostatok dovolenky má, po uplynutí materskej a rodičovskej dovolenky?
/*poznámka vzhľadom k tomu, že zamestnankyňa pracuje v štátnej sfére má nárok na 6 týždňov dovolenky za kalendárny rok/
veronikasad
04.06.12,23:13
Zamestnankyňa má nárok na dovolenku len za kal.rok 2009. Obdobie MD sa považuje za výkon práce,ak pred nástupom na MD nebola PN, dovolenka sa jej nekráti.

Za rok 2010 a 2011 jej nárok na dovolenku nevznikol.
Rok 2012 - ak odpracuje 60 dní, budeš jej krátiť ročný nárok z titulu rodičovskej dovolenky - za prvých 100 prac.dní (vrátane sviatkov)1/12, za každých celých 21 dní 1/12 ročného nároku. (Berieš do úvahy len RD roku 2012)