Alla
20.06.12,09:36
Prosím o poskytnutie informácie, či môžeme zaradiť nepedag. zamestnanca ( zákon č. 553/2003 Z.z. ), ktorý má vysokoškolské vzdelanie do triedy 8, keď na toto pracovné miesto požadujeme iba stredoškolské vzdelanie.