mapope
06.07.12,07:02
Chcela som poprosiť o radu:
- naši zamestnanci majú nerovnomerne rozvhrnutý pracovný čas, ak pracujú nadčas počas pracovného týždňa, kedy majú mať voľno, v pracovný deň odpracujú 8 hodín nadčasu, majú nárok na stravný lístok?

ďakujem
LJ
Tweety
06.07.12,07:05
Chcela som poprosiť o radu:
- naši zamestnanci majú nerovnomerne rozvhrnutý pracovný čas, ak pracujú nadčas počas pracovného týždňa, kedy majú mať voľno, v pracovný deň odpracujú 8 hodín nadčasu, majú nárok na stravný lístok?

ďakujem
LJ
Za zmenu dlhšiu ako 4 hod. je podľa §152 ZP nárok na zabezpečenie stravovania. Ak zmena trvá viac ako 11 hod. nárok zo zákona nie je, ale zamestnáv. stravovanie môže zabezpečiť.

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.