alica
20.09.04,09:49
Zamestnankyňa má byť vyslaná na dvojmesačný študijný pobyt na zahraničnú univerzitu. Zamestnávateľ sa rozhodol poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy, patrí zamestnankyni aj náhrada výdavkov ako pri zahraničnej pracovnej ceste? Ďakujem za odpoveď.
Alica
Luba2
22.09.04,11:43
Ja predpokladám, že nie, nakoľko študijný pobyt nie je pracovnou cestou a nie sú splnené podmienky §§ 1 a 2 Zákona o cestovných náhradách. Alebo sa jedná o pracovnú cestu? (pozri § 57 Zákonníka práce) Potom ale nemôže dostať náhradu mzdy, ale mzdu za uvedené obdobie.
alica
22.09.04,12:50
ďakujem pekne za odpoveď,
podľa mňa by sa mohlo jednať o prehlbovanie kvalifikácie § 154 Zák. práce, a potom naozaj patrí zamestnancovi mzda, keďže účasť na vzdelávaní je výkonom práce. Potom by sa asi mohlo jednať o pracovnú cestu. Ešte mám problém, že ak by sa to takto kvalifikovalo - čo víkendy a sviatky? Patria zamestnancovi diéty za tieto dni? Som z toho jeleň.
Luba2
22.09.04,14:41
No ak by o pracovnú cestu šlo, tak zahraničnou pracovnou cestou je čas pracovnej cesty v zahraničí vrátane výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty. Čo vyplatíš, závisí od cestovného príkazu. Ak má náhodou zabezpečené stravovanie v celom rozsahu, diety jej nevyplatíš, ak nemá, musíš za celú dobu. No a mzdu 100%, ako keby pracovala.
alica
23.09.04,07:54
Milá Luba2,
ďakujem za promptnú odpoveď, doteraz sme podobnú situáciu vo firme nemali, takže mi to nebolo celkom jasné
Alica