Cantor
17.07.12,09:00
Dobrý deň, poraďáci,

môj známy dovŕši koncom augusta t.r. dôchodkový vek 62 rokov. Chce požiadať o dôchodok, a ďalej pracovať min. 1 rok. Zamestnávateľ mu teraz ponúka prácu na cca 45 % úväzok.
Ako to bude s odchodným, keby prac.pomer skončil teraz a uzavrel novú pracovnú zmluvu s nižším úväzkom, resp.keď teraz podpíše dohodu o zmene prac.zmluvy na nižší úväzok a definitívne skončí prac. pomer o rok? Bude odchodné o rok počítané už z toho nižšieho platu, čo bude z finančného hľadiska preňho nevýhodné?
Prosím, poraďte.Ďakujem.
veronikasad
17.07.12,09:13
Dovršenie dôchodkového veku nie je dôvodom na skončenie prac.pomeru.

Pre vznik nároku na odchodné je nutné splniť podmienky uvedené v § 76a odst. 2 ZP.

Pracovník sa môže rozhodnúť, či ukončí súčasný pracovný pomer a uzatvorí novú pracovnú zmluvu - vtedy mu bude odchodné vyplatené vo výške priemerného zárobku za predch.kal. štvrťrok (2. štvrťrok 2012). Alebo podpíše dohodu o zmene pracovnej zmluvy, vtedy mu odchodné vyplatia z priemerného zárobku predch. kal.štvrťroku v deň skončenia pracovného pomeru. (zo zníženého prac.úväzku).

§ 76a
Odchodné
Na začiatok (http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-01-01-2012-a.html#hore)

(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, predčasný starobný dôchodok alebo
starobný dôchodok.

(2) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné podľa odseku 1, ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
KEJKA
17.07.12,09:17
súhlasím, len píšeš odstupné, ale ide o odchodné. Presne tak je aj v citácii.
Odstupné je niečo iné.
Podľa mňa by nemal meniť pracovný úväzok, ak by zam-eľ chcel a považoval by ho za nadbytočného, musí mu dať výpoved on a potom platí aj odstupné aj odchodné.
kompromisom by bolo ukončiť pracovný pomer a uzavrieť nový /a možno sa "naťahovať" so zam-ľom o odchodné/.
veronikasad
17.07.12,09:23
Ďakujem za odpravu - to bol preklep, ide o odchodné. Opravila som príspevok.
Cantor
17.07.12,09:59
Ďakujem obom poraďačkam za rýchlu reakciu. Takže moje tušenie-dosť podstatná finančná strata- sa potvrdilo.
A ešte poprosím o odpoveď na otázku :Ako vyriešiť to, aby priateľ dostal odchodné a mal zároveň možnosť pracovať min. 1 rok? Bola by možná napr. dohoda o pracovnej čiinosti alebo dohoda o vykonaní práce? Ešte raz ďakujem za pomoc.
KEJKA
17.07.12,11:38
žiadna dohoda mu nezaručí prácu na celý rok.
odchodné dostane pri ukončení PP po vzniku nároku na dôchodok, ved to tu bolo napísané jasne.
Ak zostane pracovať ako doteraz, vybaví si SD, počká rok, ukončí PP a dostane odchodné o rok - čo je na tom?
Zatiaľ najistejšia cesta ako zotrvať v PP - pokiaľ s tým bude mať problém zam-eľ, musí dať výpoved on a to znači možnosť dostať aj odstupné.
Cantor
17.07.12,12:06
Ďakujem za reakciu, ale keď skončí prac.pomer napr. teraz v auguste 2012 dostane odstupné napr. 600 éčiek a uzavrie novú prac.zmluvu na nižší úväzok. (Je to vôbec takto možné?) Keď ale až o rok neskôr, kedy úväzok bude iba cca 44 %, dostane ani nie 300 éčiek. A to je rozdiel. Pritom zníženie jeho úväzku je vo väčšom záujme zam-eľa, lebo tak zvýši úväzky mladších zamestnancov.
veronikasad
17.07.12,12:08
Ďakujem za reakciu, ale keď skončí prac.pomer napr. teraz v auguste 2012 dostane odstupné napr. 600 éčiek a uzavrie novú prac.zmluvu na nižší úväzok. (Je to vôbec takto možné?) Keď ale až o rok neskôr, kedy úväzok bude iba cca 44 %, dostane ani nie 300 éčiek. A to je rozdiel. Pritom zníženie jeho úväzku je vo väčšom záujme zam-eľa, lebo tak zvýši úväzky mladších zamestnancov.
Novú zmluvu so zamestnávatelom mu nikto nemôže zaručiť. Je to rozhodnutie zamestnávatela. Ak zamestnanec požiada o skončenie prac.pomeru dohodou (kvoli výplate odchodného), nemá nárok ani na odstupné od zamestnávatela.
KEJKA
17.07.12,13:22
Ďakujem za reakciu, ale keď skončí prac.pomer napr. teraz v auguste 2012 dostane odstupné napr. 600 éčiek a uzavrie novú prac.zmluvu na nižší úväzok. (Je to vôbec takto možné?) Keď ale až o rok neskôr, kedy úväzok bude iba cca 44 %, dostane ani nie 300 éčiek. A to je rozdiel. Pritom zníženie jeho úväzku je vo väčšom záujme zam-eľa, lebo tak zvýši úväzky mladších zamestnancov.
prečo riešiš stále nový PP? a prečo kratší úväzok?
Ved ak má nárok na SD, to ešte neznamená, že musí skracovať PP, alebo prestať robiť, či? Viem že súbeh je vylúčený, ale netýka sa to všetkých profesií, predpokladám, že ani jeho. Píšem s vedomím, že môže aj poberať SD a aj pracovať.
Práve preto, že je to v záujme zam-eľa, tak nech riešenie nechá na ňom, nikto ho nemôže prinútiť podpisovať zmenu PZ, zmenu úväzku.
Ak je zam-eľ "šikovný", isto nebude súhlasiť s ukončením PP a novou PZ práve preto, že by musel vyplatiť odchodné vo vyššej sume. Bude podľa mňa tlačiť zam-ca k podpisu zmeny PZ - a to isto nie je v záujme zam-ca.
Preto stále tvrdím - nič nepodpisovať, nič nerušiť, počkať s čím vyrukuje zam-eľ - to sa zrejme stalo, ale isto nesúhlasiť so zmenami. A ak by to nebolo únosné, tak ukončít PP a požiadať o odchodné - potom prípadne riešiť nový PP.
Cantor
17.07.12,13:52
Prečo riešim stále nový PP? Pretože priateľa si už zavolal šéf a za prítomnosti aj zást.odborov mu "ponúkli" úpravu PZ na skrátený úväzok bez toho, že by ho informovali aj o plusoch a hlavne mínusoch. A on túto predbežnú dohodu už podpísal. Teda nie ešte dohodu o zmene PZ! Podľa mňa je to zo strany zam-eľa viac ako neseriózne, najmä ak pracovník tam pracuje veľa rokov a je spoľahlivý.Ale to sa dnes možno už asi neberie.
KEJKA
17.07.12,19:20
no ked podpísal, tak podpísal. Len aby sa to nepovažovalo za definitívu.
Potom mu zostáva ozaj nič iné, len urýchlene ukončiť PP, aby stihol dostať odchodné z vyššieho VZ.
Ak bude otáľať, len sebe narobí zle. Ale zasa - na druhej strane, odísť môže až po vzniku nároku na SD, inak by mu odchodné nepatrilo.
ak to má byť iba úprava, tak je to ten najhorší variant, lebo ubehne pár mesiacov a dostane odchodné z nižšieho VZ. Šéfovi sa nečudujem, ale že s ním ťahá aj zástupca odborov - to je na mňa silná káva.
Cantor
19.07.12,19:20
No, myslím, že už nikto nič nového nepovie. Debatu preto možnosť uzavrieť, nech je poučná aj pre ďalších. Záverom: ďakujem Kejke aj Veronikesad za ich rady.
veronikasad
19.07.12,19:25
No, myslím, že už nikto nič nového nepovie. Debatu preto možnosť uzavrieť, nech je poučná aj pre ďalších. Záverom: ďakujem Kejke aj Veronikesad za ich rady.
Požiadaj admina o uzatvorenie témy cez tlačítko nahlás pri svojom poslednom príspevku (biely výkričník v čiernom trojuholníku)
KEJKA
19.07.12,19:26
No, myslím, že už nikto nič nového nepovie. Debatu preto možnosť uzavrieť, nech je poučná aj pre ďalších. Záverom: ďakujem Kejke aj Veronikesad za ich rady.
ak uznáš za vhodné uzavrieť tému, je to na Tebe - klikáš na "vyriešené" pod svojim zadaním.
Cantor
21.07.12,09:52
A predsa ešte: napadlo ma, či je vôbec možné skončiť jednu (trvalú) zmluvu, zobrať odchodné a uzavrieť u toho istého zam-teľa novú PZ (na dobu určitú?) s nižším úväzkom? Veronikasad, Kejka - prosím o váš názor. Ďakujem. Uzavierať tému preto zatiaľ nebudem.
veronikasad
21.07.12,09:55
A predsa ešte: napadlo ma, či je vôbec možné skončiť jednu (trvalú) zmluvu, zobrať odchodné a uzavrieť u toho istého zam-teľa novú PZ (na dobu určitú?) s nižším úväzkom? Veronikasad, Kejka - prosím o váš názor. Ďakujem. Uzavierať tému preto zatiaľ nebudem.
Je to možné, nárok na odchodné máš pri prvom odchode do SD.
Ak to bude práca na pracovnú zmluvu (aj na kratší pracovný čas), po skončení prac.pomeru uzatvoreného po vzniku nároku na SD, môžeš požiadať SP o prehodnotenie nároku na dôchodok.