Dada
17.02.06,10:27
Ako účtujete príspevok zamestnávateľa zamestnancovi na doplnkové dôchodkové poistenie (sporenie) v podvojnom účtovníctve?
Adri1
17.02.06,10:35
Ja účtujem 525/336
Dada
17.02.06,10:36
A je to daňový náklad pre zamestnávateľa?
Tweety
17.02.06,10:40
A je to daňový náklad pre zamestnávateľa? Je to daňovo uznaný náklad, pre rok 2006 je maximum 6% z HM.Viď zákon o dani z príjmov §19 odst.3 písm.l
Dada
17.02.06,11:38
Je to daňovo uznaný náklad, pre rok 2006 je maximum 6% z HM.Viď zákon o dani z príjmov §19 odst.3 písm.l

A pre rok 2005 platilo nejaké iné obmedzenie?
Tweety
17.02.06,11:52
A pre rok 2005 platilo nejaké iné obmedzenie?
Obmedzenie vo výške daňovo uznaných výdavkov nebolo.
Adri1
17.02.06,11:57
Pre rok 2005 neplatí obmedzenie. Celá 525 ide do nákladov roku 2005. Len ak by si platila nad rámec zákona 123/1996 Zz o DDP.
Adri1
17.02.06,12:01
Pre rok 2005 neplatí obmedzenie. Celá 525 ide do nákladov roku 2005. Len nad rámec zákona č. 123/1996 Zz o DDP, je to pripočítateľná položka.
Lila
17.02.06,14:12
Dievčatá, v r. 2004 a v r.2005 sme to účtovali ako :
MD 527/ DAL 379 DDP zamestnancov, ktoré hradí zamestnávateľ v zákonnej výške
Takýto účt. zápis bol uverejnený v publikácii Dane, účtovníctvo Vzory a prípady súvzťažností 7-8/2004.

Myslíte, že r.2005 mám nechať tak? Bude to problém?

V knižke od Ing. Cenigovej je uvedené účtovanie 525/336. Od r.2006 to začneme účtovať takto.
Tweety
17.02.06,14:18
Dievčatá, v r. 2004 a v r.2005 sme to účtovali ako :
MD 527/ DAL 379 DDP zamestnancov, ktoré hradí zamestnávateľ v zákonnej výške
Takýto účt. zápis bol uverejnený v publikácii Dane, účtovníctvo Vzory a prípady súvzťažností 7-8/2004.

Myslíte, že r.2005 mám nechať tak? Bude to problém?

V knižke od Ing. Cenigovej je uvedené účtovanie 525/336. Od r.2006 to začneme účtovať takto. Rok 2005 si oprav na 525, a tento rok už naúčtuj tiež správne na 525/336AE.
Lila
17.02.06,14:33
Máš pravdu, veď r. 2005 opraviť môžem.

Ešte doplním, že týchto kníh vyrástlo ako húb po daždi a nemožno sa ne
po odbornej stránke spoliehať. Čo je pravdaže smutné.