zuti84
06.08.12,18:28
Pracujem ako operátor infolinky už 1 a pol roka, moja mzda sa skladá z fixného platu a z odmeny za výkonnosť ktorá sa mení a jej výška nie je ani tretina z fixnej mzdy. Na infolinke sa často menia zamestnanci kvôli nízkej fixnej mzde. Preto sa zamestnávateľ rozhodol všetkým novým zamestnancom fixnú mzdu zvýšiť o neporovnateľnú časť ako majú zamestnanci, ktorí na tej istej pracovnej pozícii, s tou istou pracovnou náplňou a zodpovednosťou pracujú už dlhší čas. Keď sme sa o tom dozvedeli, žiadali sme o dorovnanie platov, nakoľko vykonávame tú istú prácu a ešte aj pomáhame novým zamestnancom zaučiť sa. Bolo nám povedané, že viac nedostaneme, že vyššiu mzdu dostanú iba nový zamestnanci, nakoľko za mzdu za akú pracujeme my, nikto nový nechce pracovať alebo ak aj nastúpi do zamestnania tak najneskôr do skončenia skúšobnej doby odchádza. Máme nárok na rovnakú fixnú mzdu alebo zamestnávateľ môže postupovať tak ako postupuje. A čo môžeme robiť okrem odchodu?