ZuzkaOE
18.02.06,22:13
Poprosím Vás o radu. Som SZČO popri zamestnaní. V marci 2005 som nastúpila na MD a od októbra 2005 poberám rodičovské. Chcela by som sa opýtať, či v daňovom priznaní uvádzam k príjmom zo závislej činnosti aj materské a rodičovské. (Resp. kde sa to uvádza), či mi k DP treba doložiť potvrdenie zo soc. poisťovne o výške materského. A ak nie, či si môžem znížiť základ dane na daňovníka o celú sumu 87936, aj keď sa napr. materská a rodičovské do DP zahŕňať nebude? Vopred veľmi pekne ďakujme za Vaše rady.
Muška
18.02.06,23:30
Materskú a rodičovský do DP nezahŕňaš.
Máš nárok na celú sumu 87936
tonkat
19.02.06,01:11
Muška, informácia nie je správna. Materská je príjem. Iba rodičovský príspevok sa do príjmu nepočíta (štátne sociálne dávky). Takže nemôže si uplatniť celú odpočitateľnú položku, ale zníženú o materské.
Evka, to by bolo v prípade, že si ju uplatňuje manžel - ten by si uplatnil rozdiel medzi jej materskou a čiastou 87 936. Ale keď si ona podáva daňové priznanie, ak mala v roku 2005 príjem zo ZČ môže si uplatniť celú odpočitateľnú položku. Materská nie je zdaniteľný príjem, tak isto ako PN, ale je to príjem na posúdenie uplatnenia odpoč. položky u manžela, manželky.Potom by aj tí, čo mali PN počas roka, mohli si uplatniť len rozdiel medzi nezdaniteľ. časťou a PN-kou? To tak ale nie je. PN sa nikde nezahrňa do daňového priznania ani sa o ňu nekráti odpoč. položka 87936. mimotemy A poď už spať, je neskoro. Dobrú noc.
Evanka
19.02.06,03:47
Tonka, ďakujem. Jasnéééé, neprečítala som si vlastne zadávajúci príspevok a myslela som, že sa jedná o uplatnenie nezdaniteľnej položky v manželovom DP. Príspevok je vymazaný. Najvyšší čas ísť spať.