Laura1
20.02.06,11:24
Ahojte, mám otázku:
A:Manželka podá daňové priznanie po zosnulom manželovi. Nakoľko v roku 2005 žil len 7 mesiacov, predpokladám, že môže žiadať vyplatenie bonusu len na 7 mesiacov. Manžel bol pracujúci dôchodca - v práci si neuplatanil daňový bonus!
O zvyšok má požiadať manželka ? - ktorá mimochodom nepracuje, má len invalidný dôchodok.

B:Alebo na celých 5.000,- má podať žiadosť o vyplatenie bonusu na DÚ manželka?
Myslím si, že je jednoduchšie "B"

Ďakujem
Muška
20.02.06,11:27
Ak dosiahol 6-násobok minimálnej mzdy - prečo nie.
Použi bod B
Laura1
20.02.06,11:55
Ďakujem za rýchlu odpoveď,
teda ak o daňový bonus požiada manželka,ktorá nepracuje, má použiť klasické tlačivo "Žiadosť o poukázanie sumy daň.b." - to tlačivo sa mi nepozdáva. Alebo Meno a adresa zamestnávateľa je vlastne FO - matka?
Muška
20.02.06,12:26
Laura v daňovom priznaní požiadaš o daňový bonus
Laura1
20.02.06,12:32
Ešte posledná otázka:
Za manžela, ktorý bol pracujúci dôchodca, podá DP typu B
za seba - keď má len inv. dôchodok typ A? alebo B?
Muška
20.02.06,12:33
Laura, ale veď manželka za seba nepodáva DP.

To DP podá za manžela
Laura1
20.02.06,12:43
Ďakujem a prepáč už som to naozaj doplietla.
Muška
20.02.06,12:50
Laura v pohode.
Manželka bude podávať za manžela DP , priloží potvrdenie od zamestnávateľa, tam je, že či mal a koľko vyplatený daň.bonus......no a ak budeš vypisovať DP, a pozorne čítať riadky, tak Ťa to navedie......na záver je , že kam má byť doručený daň. bonus a preplatok na dani.
Lotarka
20.02.06,21:21
No možno sa Vám to bude zdať blbá otázka, no položím ju:
Do kedy mala manželka podať daňové priznanie, nevzťahuje sa tam iná lehota ako 31.3. - nejaká lehota od smrti???

A v tom prípade, čo sa týka bonusu, mohla už vtedy žiadať celý bonus na rok - myslím, že nie, takže by mala smolu, kedže ona nemá asi príjem taký aký má mať a bonus za zvyšné mesiace by nebol?!
Napíšte, či moje myšlienkové pochody sú správne,alebo už som z tej roboty dosť prepracovaná.
Denda
20.02.06,21:24
Je tam myslím 90 dňová lehota od úmrtia a s tým daňovým bonusom máte tiež pravdu, pretože nemala príjmy.
Muška
20.02.06,21:26
Deniska , a keď manžel dosiahol 6-násobok nemôže dostať bonus za celý rok?
Jana Acsová
20.02.06,21:29
Problém je aj v tom, že lehota na podanie daňového priznania už prešla ... a zároveň zdaňovacie obdobie nie je kalendárny rok. A dlžka zdaňovacieho obdobia sa uvádza na DP.
Lotarka
20.02.06,21:30
Vďaka- zdvihli ste mi dôveru v samu seba!
evina
20.02.06,21:34
No možno sa Vám to bude zdať blbá otázka, no položím ju:
Do kedy mala manželka podať daňové priznanie, nevzťahuje sa tam iná lehota ako 31.3. - nejaká lehota od smrti???


Paragraf 49 zákona o dani z príjmu:

4) Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič. Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, určí ho správca dane. Ak je dedičom Slovenská republika, daňové priznanie sa nepodáva. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť.


A v tom prípade, čo sa týka bonusu, mohla už vtedy žiadať celý bonus na rok - myslím, že nie, takže by mala smolu, kedže ona nemá asi príjem taký aký má mať a bonus za zvyšné mesiace by nebol?!
Napíšte, či moje myšlienkové pochody sú správne,alebo už som z tej roboty dosť prepracovaná.

Podľa mojej mienky mohla, ak jeho príjem dosiahol vtedy 6násobok minimálnej mzdy .
Denda
20.02.06,21:36
Deniska , a keď manžel dosiahol 6-násobok nemôže dostať bonus za celý rok?

Na pomernú časť podľa mňa nárok má.
Jana Acsová
20.02.06,21:38
Ja si myslím (ale nie som mzdárka), že v prípade že zdaňovacie obdobie trvalo časť roka, je možné za túto časť uplatniť DB (nie celý) ... DP by som podala, aj keď oneskorene ... proti prípadným sankciám by bolo možné odvolanie (a asi aj akceptované, aj keď čert nikdy nespí ...)

Záleží aj na čiastkach, o ktoré ide ...
Lotarka
20.02.06,21:41
Moja sebedôvera sa otriasa.
Daňový bonus je na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom - čo vy na to???
Jana Acsová
20.02.06,21:42
Myšlienkové pochody nás ženú vpred :) A to je správne. Žiadne otriasanie sebadôverou.
Denda
20.02.06,21:43
Moja sebedôvera sa otriasa.
Daňový bonus je na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom - čo vy na to???
1 až 7 mesiace spĺňal podmienky.
Jana Acsová
20.02.06,21:44
Podľa mojej mienky mohla, ak jeho príjem dosiahol vtedy 6násobok minimálnej mzdy .Evi ak na DP vyplníš zdaňovacie obdobie napr. od 1.1.2005 do 31.7.2005 uvažovala by si s ročným daňovým bonusom? Daňový bonus má stanovenú "ročnú výšku" a zdaňovacie obdobie bolo kratšie ako jeden rok.
evina
20.02.06,21:53
Moja sebedôvera sa otriasa.
Daňový bonus je na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom - čo vy na to???

Jedine toto mi napovedá, že možno pôjde i o pomerné uznanie bonusu, aj keď sa mi to zdá hrozne necitlivé... Možno v tomto prípade dobrá rada právnika, ako je to celé s prihliadnutím na dedičské konanie, myslím v prípade, ak manžel za to obdobie dosiahol príjem 6 násobku min. mzdy. Možno by sa dalo vybaviť aj tzv. "odstránenie tvrdosti zákona" , keďže ide o úľavu pre dieťa žijúce ďalej v domácnosti s matkou.....Možno úvaha zo zúfalstva :)
Jana Acsová
20.02.06,21:54
Evi podľa mňa nás brzdí aj § 33 ods. 5 ZDP.
evina
20.02.06,21:58
Evi ak na DP vyplníš zdaňovacie obdobie napr. od 1.1.2005 do 31.7.2005 uvažovala by si s ročným daňovým bonusom? Daňový bonus má stanovenú "ročnú výšku" a zdaňovacie obdobie bolo kratšie ako jeden rok.
Ja osobne by som konala podľa postupu ako uvádzam vyššie. Je pravdou, že zdaňovacie obdobie trvalo 7 mesiacov, ale nikto ho neskrátil vedome, išlo o vyššiu silu. Preto by som sa snažila vybaviť s DÚ, DR, resp. MF výnimku zo zákona, nechcela som to tak ostro napísať, ale dieťa žije ďalej. Ak splnil samozrejme podmienku dosiahnutého príjmu , t.j. 6-násobom min. mzdy-daň z toho predsa odvedie.....
Jana Acsová
20.02.06,21:58
Daňový bonus možno podľa môjho názoru uplatniť:
- § 33 ods. 1 celá čiastka bonusu je "ročná čiastka" a tú nesplníme,
- ten istý § a odsek - bonus možno uplatniť na dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,
- § 33 ods. 5 - daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v ZO, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu vo výške 1/12 daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.

Zároveň platia ostatné ustanovenia (príjmy, výška dane atď.)
evina
20.02.06,22:00
Evi podľa mňa nás brzdí aj § 33 ods. 5 ZDP.

Áno Jani je to tak, ale myslím si, že by mohli vybaviť, resp. povoliť takúto výnimku ako píšem vyššie. Nie všetky paragrafy dopredu dokážu predvídať všetky životné zákruty...
Muška
20.02.06,22:03
To sa iba tak skromne pripájam do Vášho rozhovoru :)
Denda
20.02.06,22:08
A ja ništ:eek::D :D :D
Laura1
21.02.06,09:18
Vidím, že som zadala zaujímavú tému, poriadne ste sa rozpísali. Tiež sa mi to nezdá, žeby dostal daňový bonus za 12 mesiacov.
Manželkine príjmy som počítala len na 7 a nemôžem predsa napísať, že syn žil s daňovníkom 12 mesiacov!
Dúfam, že aspoň nebudú problémy za oneskorené podanie daňového priznania. To ma fakt nenapadlo, že zdaňovacie obdobie končí júlom a lehota podania je do 90 dní.
Ozvem sa Vám, ako sa to vyrieši.
Pozdravuje
evina
21.02.06,09:31
Vidím, že som zadala zaujímavú tému, poriadne ste sa rozpísali. Tiež sa mi to nezdá, žeby dostal daňový bonus za 12 mesiacov.
Manželkine príjmy som počítala len na 7 a nemôžem predsa napísať, že syn žil s daňovníkom 12 mesiacov!
Dúfam, že aspoň nebudú problémy za oneskorené podanie daňového priznania. To ma fakt nenapadlo, že zdaňovacie obdobie končí júlom a lehota podania je do 90 dní.
Ozvem sa Vám, ako sa to vyrieši.
Pozdravuje

Nemôžeš napísať , že syn s ním žil 12 mesiacov /ale tých 7/...na to sú paragrafy, ktoré citovala AVO. Moja úvaha smerovala skôr ex post, t.j. po podaní požiadať niektorú z tých ustanovizní o tzv zmiernenie tvrdosti zákona. Možno výsledok bude nula a možno nie, ja tvrdím, že vždy treba skúsiť, aj keď je 10% nádeje.
Problémy s neskoro podaným DP predpokladám, ale tam potom tiež možno požiadať o odpustenie pokuty....tiež je 10% nádej....
Laura1
21.02.06,12:13
Pre zaujímavosť. Včera som bola na Daňovom úrade, kde som sa informovala na možnosť odpočítateľnej položky na manželku, spomínala som,že daňovník zomrel v júli 2005 a teraz idem podávať daňové priznanie.Dostala som odpoveď, že na manželku si môže odpočítať rozdiel medzi nezdaniteľnou čiastkou a príjmov manželky za 7 mesiacov. Vôbec ma neupozornili, že som mala podať DP do októbra! Vtedy ma nenapadlo sa opýtať na daňový bonus, ale nebolo povedané, že meškám!
kacena
21.02.06,12:33
Ahojte. Vie mi niekto poradiť aké doklady mám pýtať od zamestnanca , ktorý si chce uplatňovať nárok na daňový bonus na vlastné dieťa , ktoré s ním žije v jednej domácnosti , avšak s matkou dieťaťa nie sú zosobášení ? Žijú ako druh a družka. Ďakujem.kacena