Richard
06.05.04,18:01
nové tlačivo dph bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 5/2004
Stiahnuť si ho môžete v časti Zákony, dokumenty aktuality v porade DPH