hneoocka23
11.09.12,12:50
Prosím Vás , keď zamestananec v nepretr. prevádzake odpracoval sviatok ktorý mu pripadol na jeho smenu, má mať tento sviatok zaplatený aj príplatkom 50%?
ďakujem
Tweety
11.09.12,13:03
Prosím Vás , keď zamestananec v nepretr. prevádzake odpracoval sviatok ktorý mu pripadol na jeho smenu, má mať tento sviatok zaplatený aj príplatkom 50%?
ďakujem

§ 122
Mzda a náhrada mzdy za sviatok
(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.