Paula
21.09.04,12:25
Podľa starého zákona živnostník - starobný dôchodca mal možnosť dobrovoľne sa registrovať v sociálnej poisťovni v rámci poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri prac.úraze....(1/4-ročné výkazy), pričom nemusel odvádzať poistenie. Ako je to teraz, keď sa úrazové poistenie platí v rámci ostatných odvodov? Musí alebo môže prihlásiť sa, resp. odvádzať či neodvádzať poistné, ak niekoho zamestná?
Palino
21.09.04,12:29
Ak niekoho zamestná, tak sa musí prihlásiť ako zamestnávateľ v príslušnej soc. poisťovni a musí odvádzať za zamestnancov (aj dohodárov) 0,8 % poistné. Tak ako každý iný živnostník - SZČO.
Paula
21.09.04,12:47
Aha, tak to je potom zmena. Ešte vlani bolo prihlásenie dobrovoľné a odvod nulový u zamestnávateľa - starobného dôchodcu (aby sme si rozumeli, neišlo mi o zamestnanca-starobného dôchodcu). Vďaka za info.