Gabika1272
14.09.12,15:36
Dobrý deň.
Novela Zákona o dani z príjmu, ktorá by mala zvýšiť daň z príjmu pre zamestnancov s príjmom nad 3246 eur zatiaľ nie je schválená. Predpokladám, že bude, preto sa zaujímam ako sa dotkne uvedených osôb.
Na stránkach TRENDu som našla článok:

http://financie.etrend.sk/dane-a-odvody/co-si-fico-nachystal-na-zamestnancov.html


Nesedí mi prepočet čistého príjmu v 2013, a to ani pri použití nezdaniteľnej časti základu dane platnej v 2012 (nakoľko prepočet používa túto sumu). Tým pádom nesedí ani rozdiel 2012 oproti 2013.
Myslím, že zamestnancom, ktorých sa bude týkať 25% daň, čistá mzda klesne výraznejšie, než je v prepočte uvedené. T.j. nesedí prepočet u príjmu 3400, 4000, 5000 eur.
Príklad:

5000 eur - odvody 526,62 eur (vypočítané z max. vymeriavacieho základu pre 2013, t.j. 3930 eur) = 4473,4 eur (základ dane)

zo základu dane daň 25% = 1118,35 eur (nezdaniteľná časť ZD by sa v tomto prípade nemala uplatniť)
spolu daň a odvody = 1644,97

čistý príjem = 5000 - 1644,97 = 3 355,03

v tabuľke k článku je čistý príjem po novom (od 1.1.2013) pri príjme 5000 eur uvedený: 3522,57

Neviete mi povedať, kde robím chybu? Resp. akým spôsobom sa uvedené bude vypočítavať?

Ďakujem.
Braňo
14.09.12,15:57
pri takomto príjme rozdiel 167,54 EUR nie je až taký zdrvujúci, že?
avalik
14.09.12,16:07
navrh je takyto:

㤠15
Sadzba dane
Sadzba dane zo základu dane
a) fyzickej osoby zisteného podľa § 4 je
1. 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane,
2. 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima,
b) právnickej osoby zníženého o daňovú stratu je 23 %.“.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=191&matEID=5415&langEID=1
(https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=191&matEID=5415&langEID=1)

Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2013, je 194,58 eura. Hranica 176,8-násobku je tak pre rok 2013 suma 34401,74 eura (ročne, v prepočte na mesiac je to 2866,81 eura). Sadzbou 25% sa tak za rok 2013 zdaní tá časť základu dane daňovníka, ktorá presiahne sumu 34401,74 eura.
Zdroj: http://blog.etrend.sk/mihalblog/2012/08/29/novela-zakona-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2013/
Indeed
15.09.12,14:12
Takže nie je žiadny dovod k panike,

my bežní živnostníci s celkovým obratom do 15 000 eur sa nemame čoho báť.

A už vobec nehovorím o tých,čo majú obrat len 1/2 z toho,čo som uviedol.

Len aby to nedo****li a ponechali možnosť paušálnych výdavkov 40 % a budeme spokojní ako čerstvo nakrmene a prebalené bábätko.
avalik
15.09.12,14:29
Takže nie je žiadny dovod k panike,

my bežní živnostníci s celkovým obratom do 15 000 eur sa nemame čoho báť.

A už vobec nehovorím o tých,čo majú obrat len 1/2 z toho,čo som uviedol.

Len aby to nedo****li a ponechali možnosť paušálnych výdavkov 40 % a budeme spokojní ako čerstvo nakrmene a prebalené bábätko.

navrh:

V § 6 odsek 10 znie:
„(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo daňovník,ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 najviac do výšky 5 040 eur ročne. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 4, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Ak daňovník získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatňuje tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy nastali uvedené skutočnosti. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9) alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorý uplatní tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9) alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.“.
Indeed
15.09.12,14:34
šak hovorím SPOKOJNOSŤ, z toho čo je nad 5040 eur zaplatíme dane a odvody hravo...
Indeed
15.09.12,14:39
navrh:

V § 6 odsek 10 znie:
„(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo daňovník,ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 najviac do výšky 5 040 eur ročne. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 4, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Ak daňovník získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatňuje tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy nastali uvedené skutočnosti. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9) alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorý uplatní tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9) alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.“.

Takže hranica maximalneho obratu z ktorého sa dajú uplatniť PLNÉ výdavky 40 % je 12 600 eur ?

Dobre som tomu pochopil ?
avalik
15.09.12,14:55
Takže hranica maximalneho obratu z ktorého sa dajú uplatniť PLNÉ výdavky 40 % je 12 600 eur ?

Dobre som tomu pochopil ?

budu dat ... ale este to nevyslo v zbierke zakonov
Gabika1272
17.09.12,13:55
Žiaľ, nikto neodpovedal na moju otázku. Znamená to, že môj prepočet je správny a TREND sa pomýlil? Alebo naopak? Mne čistý príjem osoby s príjmom 5000 eur btt. vychádza od 1.1.2013: 3355,04 a Trendu 3522,57eur, ako je to možné?

A príjem sa tejto osobe nezníži "len" o 167,54 eur.....tá suma je rozdiel medzi mojim výpočtom a výpočtom TRENDu.
Ak v tomto konkrétném prípade (btt. príjem 5000 eur) spočítam vyššie odvody (odvody 13,4% z maximálneho vymeriavacieho základu 3930 eur = 526,62 eur, t.j. o 172,12 eur vyššie ako max. odvody v 2012) + k tomu vyššia daň o 235,69 eur, osoba s príjmom 5000 eur btt. zarobí menej o celkom 407,81 eur. Osoba s príjmom 3400 eur mi vychádza po novom nižšie o 258,56 eur (TRENDu len o 82,71 eur).
Viem, aký vymeriavací základ sa použije pre 25% daň, použila som presne ten a nesedí to.
Len to som potrebovala vedieť, či počítam správne, alebo či došlo/dôjde k nejakej ďalšej zmene, o ktorej neviem, pretože predpokladám, že články do TRENDu píšu odborníci a preto potrebujem zistiť príčinu rozdielu medzi mojim výpočtom a výpočtom v tabuľke TRENDu, asi robím niekde chybu.
Ak niekto vie, naozaj mi táto informácia pomôže. Ďakujem.
avalik
17.09.12,16:50
Žiaľ, nikto neodpovedal na moju otázku. Znamená to, že môj prepočet je správny a TREND sa pomýlil? Alebo naopak? Mne čistý príjem osoby s príjmom 5000 eur btt. vychádza od 1.1.2013: 3355,04 a Trendu 3522,57eur, ako je to možné?

A príjem sa tejto osobe nezníži "len" o 167,54 eur.....tá suma je rozdiel medzi mojim výpočtom a výpočtom TRENDu.
Ak v tomto konkrétném prípade (btt. príjem 5000 eur) spočítam vyššie odvody (odvody 13,4% z maximálneho vymeriavacieho základu 3930 eur = 526,62 eur, t.j. o 172,12 eur vyššie ako max. odvody v 2012) + k tomu vyššia daň o 235,69 eur, osoba s príjmom 5000 eur btt. zarobí menej o celkom 407,81 eur. Osoba s príjmom 3400 eur mi vychádza po novom nižšie o 258,56 eur (TRENDu len o 82,71 eur).
Viem, aký vymeriavací základ sa použije pre 25% daň, použila som presne ten a nesedí to.
Len to som potrebovala vedieť, či počítam správne, alebo či došlo/dôjde k nejakej ďalšej zmene, o ktorej neviem, pretože predpokladám, že články do TRENDu píšu odborníci a preto potrebujem zistiť príčinu rozdielu medzi mojim výpočtom a výpočtom v tabuľke TRENDu, asi robím niekde chybu.
Ak niekto vie, naozaj mi táto informácia pomôže. Ďakujem.

prispevok #3 povazujem za odpoved na tvoju otazku ... zvyraznila som slovo PRESAHUJUCEHO

5000 - 526,62 = 4473,28 ... zaklad dane
tento zaklad dane rozdelis na 2866,81 a 1606,57 ... t.j. 19% dan je 544,69 a 25% dan je 401,64 ... spolu dan: 946,33
cisty prijem: 5000 - 526,62 - 946,33 = 3527,05
Gabika1272
18.09.12,09:48
Aha! Už rozumiem. Áno, máš pravdu, neprečítala som dôsledne návrh novely. 1Dara, si šikulka:-)
Ďakujem ti veľmi pekne.
nika.sum
18.09.12,11:36
Takze ak som spravne pochopila, bola kačica to, ze odvody do SP a ZP nebudu znizovat zaklad dane?
avalik
18.09.12,14:59
Takze ak som spravne pochopila, bola kačica to, ze odvody do SP a ZP nebudu znizovat zaklad dane?

zatial plati toto (aj od 1.1.2013 - novela 262/2012 toto ustanovenie nemenila)

§ 5
(8) Základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

- ani v sucasnom navrhu novely 595 nie je zmena

... asi mas este v pamati navrh na superhrubu mzdu, tam sa to tusim spominalo - ale to uz je pase
nika.sum
18.09.12,19:04
zatial plati toto (aj od 1.1.2013 - novela 262/2012 toto ustanovenie nemenila)

§ 5
(8) Základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

- ani v sucasnom navrhu novely 595 nie je zmena

... asi mas este v pamati navrh na superhrubu mzdu, tam sa to tusim spominalo - ale to uz je pase

chvalabohu, aj tak je toho dost, co nam zneprijemni zivot :-)