Hightowerhc
20.09.12,12:47
Chcel by som sa spýtať, že či má zamestnávateľ nárok žiadať spoluúčasť pri krádeži služobného motorového vozidla. A ak áno, existuje na to poistenie? Ďakujem
buchač
20.09.12,12:49
:eek: :confused:
ivka70
24.09.12,14:34
Predpokladam, ze je to myslene tak, ze zamestnanec ma pridelene sluzobne auto, ktore mu ukradnu.
To auto bolo poistene, takze poistovna vyplatila zamestnavatelovi za auto nejaku ciastku, znizenu o spoluucast zamestnavatela na poisteni.

V takom pripade ma firma narok vymahat tuto spoluucast od zamestnanca, ktoremu bolo auto v case kradeze zverene.
Ak nie je podpisana hmotna zodpovednost, vymahana ciastka moze byt max. 4nasobok priemernej mzdy zamestnanca.

Aj kvoli tomu sa moze zamestnanec poistit na skody sposobene zamestnavatelovi,
Zaplatila by to potom jeho poistovna z jeho poistky, on by platil len svoju spoluucast.
gesjan
04.10.12,11:33
Zamestnávateľ v takom prípade nemá nárok na žiadanie náhrady, ani spoluúčasti. Jedine, že by šlo o parkovanie vozidla na danom mieste bez súhlasu zamestnávateľa.
Llívia
04.10.12,12:04
Predpokladam, ze je to myslene tak, ze zamestnanec ma pridelene sluzobne auto, ktore mu ukradnu.
To auto bolo poistene, takze poistovna vyplatila zamestnavatelovi za auto nejaku ciastku, znizenu o spoluucast zamestnavatela na poisteni.

V takom pripade ma firma narok vymahat tuto spoluucast od zamestnanca, ktoremu bolo auto v case kradeze zverene.
Ak nie je podpisana hmotna zodpovednost, vymahana ciastka moze byt max. 4nasobok priemernej mzdy zamestnanca.

Aj kvoli tomu sa moze zamestnanec poistit na skody sposobene zamestnavatelovi,
Zaplatila by to potom jeho poistovna z jeho poistky, on by platil len svoju spoluucast.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa uzatvára len na predmety obehu a obratu, čo určite auto nespĺňa:

Zákonník práce
§ 182 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.


Mohlo by ísť o všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu - záleží, či zamestnanec porušil nejaké povinnosti, v dôsledku ktorých došlo ku krádeži:

Zákonník práce
§ 179 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.
(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.