muška7
24.09.12,21:00
Musím dať na schválenie obecným zastupiteľstvom zmenu rozpočtu - ide o návrh na zmenu z jednej položky ekonomickej klasifikácie na druhú v rámci jedného úseku, napr. z ekonomickej klasifikácie 633009 /učebné pomôcky/ na 635006 /údržba/ v rámci strediska - základná škola, ak bol rozpočet na začiatku roka 2012 schvaľovaný zastupiteľstvom obce na strediská, napr. suma na základnú školu, suma na materskú školu a pod., nie na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie. Môžem sám prispôsobiť zmenu rozpočtu v rámci strediska?:rolleyes: