SISA5
03.10.12,08:26
Obstarali sme na firmu nákladný automobil z Nemecka. Prišla nám faktúra z dátumom vyhotovenia 12.09.2012, dátum dodania 14.09.2012.
Evidenčné číslo vozidla bolo pridelené 25.9.2012. Použitie vozidla na podnikanie je od 26.9.2012.

Chcem sa uistiť, či pošlem správne oznámenie k dani z motorových vozidiel.
Keďže ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry, t. j. 12.9.2012. Zaradené bude 26.9.2012 a do oznámenia k vzniku dani z motor. vozidie uvediem 27.9.2012, keďže dňom vzniku je deň nasledujúci po dni použitia vozidla na podnikanie. Je to správne? Prikladá sa k oznámeniu aj kópia technického preukazu?
účtovníčka_prešov
17.10.12,06:31
kópiu nepotrebujete prikladať, Vaše úvahy sú správne..
c.s.i.
17.10.12,06:47
ja prikladám aj kópie TP áut, ktoré prihlasujem a odhlasujem
kn-alka
17.10.12,06:54
netreba