Jalenja
03.10.12,14:14
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať koľko najviac môžem zarobiť na dohodu, keď nie som registrovaná na úrade práce a som externou študentkou vysokej školy. Doteraz som mala dohodu na prvé 3 mesiace 250 brutto na polovičný úväzok tzn. čistý príjem je 200 eur, no s toho 80 eur mám cestovné výdavky. Keďže mi ďalej chcú dať tiež dohodu, zaujímalo by ma:
- koľko môžem najviac zarobiť za mesiac na polovičný úväzok (a koľko hodín odpracovať),
- koľko môžem najviac zarobiť za mesiac na plný úväzok (a koľko hodín odpracovať). Ďakujem krásne za odpoveď a dúfam, že Vaša odpoveď mi pomôže.
Tweety
03.10.12,14:19
Príjem na dohodu nie je obmedzený. A hodiny? Záleží od druhu dohody, a to si neuviedla.
Jalenja
03.10.12,17:10
Ďakujem, no čo sa týka druhu dohody tak neviem čo konkrétne tým myslíš... ?!
Tweety
03.10.12,17:13
Ďakujem, no čo sa týka druhu dohody tak neviem čo konkrétne tým myslíš... ?!
AKá je to dohoda. Či DoVP alebo DoPČ, DoBPŠ.
Jalenja
13.10.12,15:18
Doteraz som mala dohodu o vykonaní práce, ale teraz mi chcú dať nejakú dohodu, kt. je spojená vlastne s tým, že som študentka (niečo ako dohoda študujúceho) ... Ešte by som sa chcela spýtať, koľko hodín je možné odpracovať na akúkoľvek dohodu na plný úväzok.
Tweety
13.10.12,15:21
Doteraz som mala dohodu o vykonaní práce, ale teraz mi chcú dať nejakú dohodu, kt. je spojená vlastne s tým, že som študentka (niečo ako dohoda študujúceho) ... Ešte by som sa chcela spýtať, koľko hodín je možné odpracovať na akúkoľvek dohodu na plný úväzok.
U každej to je iné.
(2) Na základe dohody o brigádnickej práci študentov nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času.
(1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.
) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.
Sarlotka
13.10.12,16:48
kedze sa ta bude dotykat dohoda o brigadnickej praci studenta pridavaj zo zakonnika prace prislusene ustanovenia :

Dohoda o brigádnickej práci študentov
§ 227
(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta.

(2) Na základe dohody o brigádnickej práci študentov nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času.

(3) Dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu pracovného času podľa odseku 2 sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

§ 228
(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

(2) Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta podľa uvedenej dohody;to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.