Krateva
03.10.12,22:46
Dobrý deň,
pracujem ako vedúca predajne pon. - pia. 7,5 hod. a v sobotu 5,5 hod. Mám nárok na stravné lístky za soboty? Účtovnička mi povedala že nárok na stravné lístky za sobotu nemám nakoľko mám v zmluve:
Zamestnávatel a zamestnanec sa dohodli , beru na vedomie a súhlasia , že pracovný čas zamestnanca je 40 hodín týždenne , rozvrhnutý nervnomerne ,t.j. dĺžka pracovného času zamestnanca je rôzna v jednotlivých týždňoch , pričom priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca nepresiahne ustanovený týždenný pracovný čas v období najviac 4 mesiacoch .
Pracujem pravidelne pon. - pia. od 10:00 - 18:00 a v sobotu 8:00 - 14:00 .


Ďakujem za odpoveď
Zita5
04.10.12,06:23
§ 152
Stravovanie zamestnancov
Na začiatok (http://www.porada.sk/t199399-zakonnik-prace-od-01-01-2012-do-31-12-2012-a.html#hore)

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.


Nakoľko v sobotu odpracujete viac ako 4 hodiny máte nárok na stravný lístok resp.stravnú poukážku .§152 nepojednáva o žiadnom obmedzení .
AdaMtiM
04.10.12,07:06
Ja mám podobný problém: zamestnanci pracujú 6 dní v týždni s nerovnomerným pracovným časom /40h/týždenne : cez týždeň jeden deň odpracujú krátky - 4 h a v sobotu 4 h , ostatné dni po 8 h. Ale dávam im 5 ks stravných lístkov týždenne - hoc dva dni odpracujú pod hranicou nároku na SL. Aby neboli ukrátení o ten jeden lístok, keby pracovali riadne 5 pracovných dní po 8h. Lebo predajňa jednoducho musí byť otvorená aj v sobotu.... . Môže byť tak? Nemôže mi to vytknúť inšpektorát práce /myslím že nie veď nie sú ukrátení na SL/ alebo skôr daňová kontrola - že dostali 1ks SL nad rámec - lebo dva dni namali nárok na SL ? Že neoprávnené náklady zamestnávateľa /55% SL ide do nákladov/ . Vďaka
Tweety
04.10.12,08:04
Ja mám podobný problém: zamestnanci pracujú 6 dní v týždni s nerovnomerným pracovným časom /40h/týždenne : cez týždeň jeden deň odpracujú krátky - 4 h a v sobotu 4 h , ostatné dni po 8 h. Ale dávam im 5 ks stravných lístkov týždenne - hoc dva dni odpracujú pod hranicou nároku na SL. Aby neboli ukrátení o ten jeden lístok, keby pracovali riadne 5 pracovných dní po 8h. Lebo predajňa jednoducho musí byť otvorená aj v sobotu.... . Môže byť tak? Nemôže mi to vytknúť inšpektorát práce /myslím že nie veď nie sú ukrátení na SL/ alebo skôr daňová kontrola - že dostali 1ks SL nad rámec - lebo dva dni namali nárok na SL ? Že neoprávnené náklady zamestnávateľa /55% SL ide do nákladov/ . Vďaka
MOhol by byť s tým problém, pretože v §152 ZP je jasne uvedené, že zmena musí byť viac ako 4 hod.