Bambulka1981
17.10.12,19:55
Dobrý večer,

dostala som faktúru za prepravu....z SK do Číny....spracovávam účtovníctvo prepravnej spoločnosti....uvedená faktúra je bez DPH....je to správne? Ak ano, tak podľa akého zákona? Ide to do DPH priznania? Do ktorého riadku?

ĎAKUJEM.
Bambulka1981
17.10.12,20:22
ešte dopĺňam, že to bola SK firma, aj dodávateľ aj odberateľ
zlatka.b
17.10.12,20:55
§ 47
Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb
(6) Oslobodené od dane sú služby vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, iné ako služby oslobodené od dane podľa § 28 až 41, ktoré sú priamo spojené s vývozom tovaru a s tovarom pod colným opatrením podľa § 18 ods. 2.

Faktura za prepravu SK-Čína bez dph je v poriadku - ide o prepravu spojenú s vývozom tovaru podľa § hore je oslobodená od DPH - do priznania DPH táto suma nejde. Dokonca je oslobodený aj vnútroštátny úsek alebo úsek v rámci EU, ak je pokračovaním prepravy, ktorá začína alebo končí mimo EU. K tomu je príklad - tovar ide loďou z Číny do Nemecka do prístavu do Hamburgu, tam sa naloží na kamion a šup s ním na Slovensko. Aj tento úsek DE-SK je oslobodený od DPH, lebo je to pokračovanie prepravy mimo EU, aj medzi dvomi slovenskými firmami.