ramari
18.10.12,17:39
Ahojte, prosim Vas potrebujem info, min. mzda je od 1.7. 2012 - 327,20eur

môže mi zamestnavateľ dať na zmluvu mzdu 317 eur?

zmluva je od oktobra 2012

ďakujem
Mila123
18.10.12,17:42
áno, môže, ale pracovný úväzok potom nie je l.00 pracovného miesta......
ramari
18.10.12,17:45
úväzok potom nie je čo????? nepochopila som, ďakujem
Mila123
18.10.12,17:47
aký máš pracovný úväzok?
ramari
18.10.12,17:52
citujem zo zmluvy:
zamestnávateľ prijíma zamestnanca do práce do pracovného pomeru na vykonávanie práce ......
pracov. pomer na dobu neurčitu, skušobna doba 3 mes.
pracov. čas v sulade s ustanoveniami parag. 85 až 99

predpokladam že je to normalna HPP s 40/ tyz.
?????,

ďakujem
Mila123
18.10.12,17:55
na PZ musí byť uvedený týždenný pracovný úväzok......
ak máš 40 hod. pr. týždenný úväzok musíš mať minimálneMM v aktuálnej výške.....
ramari
18.10.12,18:00
bohužial tam nie je uvedené nič, tak práve preto som v pomykove,

je to pracovná zmluva môjho priateľa, a je tam veľa chýb, chcela by som mu pomôcť, lebo sa domnievam, že je táto zmluva neplatná.
Mila123
18.10.12,18:03
§ 43 ZP


(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
b) miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto),
c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

(3) Ak sú pracovné podmienky podľa odseku 1 písm. d) a odseku 2 dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy; inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak v pracovnej zmluve nie sú dohodnuté mzdové podmienky a účinnosť ustanovení kolektívnej zmluvy, na ktoré pracovná zmluva odkazuje, sa skončila, mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve sa považujú za mzdové podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve až do dohodnutia nových mzdových podmienok v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, najviac po dobu 12 mesiacov.

(4) V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.

(5) Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ v pracovnej zmluve ďalej uvedie

a) dobu výkonu práce v cudzine,
b) menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť,
c) ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách,
d) prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny.

(6) Informácie uvedené v odseku 5 sa poskytnú zamestnancovi len vtedy, ak čas zamestnania v cudzine presiahne jeden mesiac.
JankaO
18.10.12,18:03
Ak je podpísaná obidvoma zmluvnými stranami, tak je platná. To ale neznamená, že má vady, ak tam nie sú uvedené všetky náležitosti podľa Zákonníka práce.
ramari
18.10.12,18:06
takže keď tam nie je čas pracovného úväzku , môže tam byť mzda 317 EUR?
veronikasad
18.10.12,18:08
takže keď tam nie je týždenný pracovný úväzok , môže tam byť mzda 317 EUR?
má priatel okrem základnej mzdy aj pohyblivú zložku mzdy ? (prémie, odmeny)

V akej funkcii pracuje ?
ramari
06.11.12,22:02
nie nemá poh. zlozku