jersseyke
23.10.12,10:51
dobrý deň, chcem sa opýtať ako by malo vyzerať splnomocnenie (čo v ňom má byť napísané) ak šéf chce dať sekretárke aby mohla ísť na DU,SP,ZP vybaviť na novú firmu že bude zamestnávať ľudí. Stačí že tá splnomocnenka bude podpísaná u právnika?
danushka
23.10.12,11:49
Splnomocnenie

meno a priezvisko :
miesto trvalého pobytu :
rodné číslo :
dátum narodenia :
konateľ spoločnosti:
obchodné meno :
sídlo :
zapísaná v :
DIČ :
deň zápisu :

splnomocňujem:

meno a priezvisko :
miesto trvalého pobytu :
rodné číslo :
dátum narodenia :

aby ma zastupovala v rozsahu práv a povinností konateľa spoločnosti /tu môžeš zapísať inštitúcie, ktoré má splnomocnená právo zastupovať konateľa, resp. inú osobu/

pri týchto úkonoch:
- rozpíšeš konkrétne oprávnenia činností

Toto splnomocnenie je platné v termíne od ........... do ........... vrátane.

V ............., dňa ................................................................. ..................
meno a priezvisko konateľa


.................................................. .................
meno a priezvisko splnomocneného
A nakoniec overiť podpisy. :)
jersseyke
23.10.12,11:59
musí tam byť toto že od kedy do kedy?...nestačí len dátum od?....a presne s tými konkrátnymi činnosťami mám problém ,neviem čo tam mám napísať, keď chcem vlastne aby som mohla na ZP,SP riešiť všetko za konateľa...?????
danushka
23.10.12,12:27
Platnosť splnomocnenia môžeš nahradiť vetou ,,Zároveň sa zaväzujem a čestne prehlasujem, že toto splnomocnenie nikdy neodvolám."

A k tomu rozpisu činností asi toľko. Ak niekto robí sekretárku konataľovi, riaditeľovi nemal by mať problém s formuláciou textu. Máte snáď aj ekonómkku, ktorá spracúva účtovníctvo, tak sa treba s ňou poradiť, ktoré veci sa opakovanie robia.

Postačí Ti to napríkad v takomto zmysle?

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, Senný trh 1, 040 01 Košice,
- Sociálna poisťovňa, Festivalové námestie 1, 041 84 Košice,
- Daňový úrad I., Tomášikova 35, 043 31 Košice,
A to najmä na:
- jednanie, preberanie a podpisovanie písomností týkajúcich sa mojej osoby v daných inštitúciách,
- zistenie, vyrovnanie finančných pozdĺžností za moju osobu v daných inštitúciách,
- zistenie, vyplatenie nedoplatkov, resp. prevzatie preplatkov,
- prihlásenie a odhlásenie z daných inštitúcií,
- všetky jednania v mojom mene.

Uprav si to podľa vlastnej potreby.
jersseyke
23.10.12,12:38
ďakujem.....