GABAZ
24.02.06,09:07
Na školení som sa stretla s názorom, že na "staré lízingy" pred. 1.1.2004, sa v plnom rozsahu vzťahuje starý zákon o dani z príjmov. Platí to aj pre podmienku zaplatenia ? Doteraz som sa nad tým nejako nezamýšľala, lebo všetci platia. Teraz však budem robiť DP pre firmu, ktorá ku koncu roka 2005 vykazuje neuhradené lízingové splátky v dosť vysokej sume.
Gaba
Milan Benka
25.03.06,10:04
posúvam, nikto nezareaguje ???
KEJKA
25.03.06,19:43
neplatí pdmienka zaplatenia.
dom
25.03.06,19:49
Lidka, podľa čoho neplatí podmienka zaplatenia? Pri lízingu pred 1.1.2004 ide do nákladov rovnomerne, po zaplatení. Ja mám taký prípad, že sú nerovnomerné splátky, teda nebola splátka uhradená celá a rozdiel čo nenolo v roku 2005 uhradené som dávala na pripoč. položky, účtovala som rovnomerné splátky.
pyton
26.03.06,11:04
Lidka, podľa čoho neplatí podmienka zaplatenia? Pri lízingu pred 1.1.2004 ide do nákladov rovnomerne, po zaplatení. Ja mám taký prípad, že sú nerovnomerné splátky, teda nebola splátka uhradená celá a rozdiel čo nenolo v roku 2005 uhradené som dávala na pripoč. položky, účtovala som rovnomerné splátky.

dom, nie "po zaplatení"
KEJKA
26.03.06,13:25
splátky idú rovnomerne - v zmysle zákona o DP 366/1999.
Ale podmienka zaplatenia už nie je v novom zákone 595/2003 - vo vzťahu leasingu.
Katija
26.03.06,16:26
.
Ale podmienka zaplatenia už nie je v novom zákone 595/2003 - vo vzťahu leasingu.Áno, ale iba pre nové LZ uzavreté od 1.1.2004.
"§ 52
(17) Na zmluvy o nájme pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2003 sa použije doterajší predpis. Zmeny vyplývajúce zo skrátenia odpisových lehôt hmotného majetku v § 30 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov je možné vykonať len po vzájomnej dohode nájomcu a prenajímateľa."

Podmienka zaplatenia pre LZ uzavreté do 31.12.2003 trvá.
KEJKA
26.03.06,18:42
Podmienka zaplatenia pre LZ uzavreté do 31.12.2003 trvá...........
túto vetu si si domyslela,... v zákone uvedená nie je.
Tweety
26.03.06,18:51
Podmienka zaplatenia pre LZ uzavreté do 31.12.2003 trvá...........
túto vetu si si domyslela,... v zákone uvedená nie je. Lida nemáš pravdu, v § 24 odst. 3 písm. f 366/1999, nájomné vrátane nájomného za veci s právom kúpy prenajatej veci-lízing-nie je daňovým výdavkom . Je to zákon 366/1999.
Katija
26.03.06,18:54
Podmienka zaplatenia pre LZ uzavreté do 31.12.2003 trvá...........
túto vetu si si domyslela,... v zákone uvedená nie je. V zákone 366/1999 Zb. to je.
KEJKA
26.03.06,19:09
ale platí zákon 595/2003.... !
Tweety
26.03.06,19:13
ale platí zákon 595/2003.... ! Ale platia aj prechodné ustanovenia v zákone 595/2003 konkrétne § 52,práve na tieto staré vecí.
Katija
26.03.06,19:14
ale platí zákon 595/2003.... !Áno a v ňom citovaný paragraf 52 ods.17, ktorý hovorí, že na LZ uzavreté do 31.12.2003 sa používa zákon 366/1999 Zb.
KEJKA
26.03.06,20:08
áno, ale nie čo sa týka zaplatenia - spájaš, čo spolu nesúvisí.
dom
26.03.06,20:32
Ja si tiež myslím, že pri leasingu pred 1.1.2004 sa ide podľa starého zákona
366/1999 aj s podmienkou zaplatenia. Vysvetli, prečo by spájala čo spolu nesúvisí??
Ďakujem
ekopo
26.03.06,22:00
Katija
27.03.06,08:04
áno, ale nie čo sa týka zaplatenia - spájaš, čo spolu nesúvisí.Nemyslím si to. Ak musím na LZ uzavreté do 31.12.2003 použiť zákon 366/1999 Z.z., použijem ho tak ako platil. A musím rešpektovať všetky paragrafy, ktoré upravovali LZ. Nič viac, nič menej mi par.52 ods.17 nehovorí. Pri týchto LZ vidím len jednu zmenu a síce v par.52 ods.16 - že po 1.1.2004 u starých
LZ neplatí limitovaná výška nájomného podľa 366/1999 Z.z.
Ak zákonodárci chceli zrušiť podmienku zaplatenia, tak to mali v prechodných opatreniach urobiť.
Lida ja tu uvádzam paragrafy z ktorých to vyplýva a ty ak tvrdíš, že par 24 ods.3 písm. f) podľa 366/1999 Z.z. nie je treba pri LZ uzavretých do 31.12.2003 dodržať, tak ešte povedz kde sa to dá v 595/2003 Z.z. nájsť. Ja budem len rada ak sa mýlim a vyvedieš ma z omylu.
GABAZ
29.03.06,21:56
No vidím, že na moju dávno položenú otázku sa tu rozprúdila živá diskusia. Ako som spomínala, na školení som sa stretla s názorom, že na staré lízingy platí v plnom rozsahu starý zákon. Aj som sa chcela opýtať prednášateľky, či to platí aj na podmienku zaplatenia, len akosi som sa nedostala k slovu a potom som musela odísť. Ja by som povedala, že tá podmienka neplatí. Čítala som dosť veľa materiálov k daňovým priznaniam, ale nikde sa nespomínala podmienka zaplatenia lízingu. Ale chcela som mať v tom jasno. Snáď sa tento problém netýka až tak veľa firiem - väčšina lízingy platí.
.lena.
30.03.06,07:52
No vidím, že na moju dávno položenú otázku sa tu rozprúdila živá diskusia. Ako som spomínala, na školení som sa stretla s názorom, že na staré lízingy platí v plnom rozsahu starý zákon. Aj som sa chcela opýtať prednášateľky, či to platí aj na podmienku zaplatenia, len akosi som sa nedostala k slovu a potom som musela odísť. Ja by som povedala, že tá podmienka neplatí. Čítala som dosť veľa materiálov k daňovým priznaniam, ale nikde sa nespomínala podmienka zaplatenia lízingu. Ale chcela som mať v tom jasno. Snáď sa tento problém netýka až tak veľa firiem - väčšina lízingy platí.
A v prípade splátky decembrovej 04 zaplatenej až v januári 05 by si to dala do ktorého roku? Nebolo to v nákladoch roku 2004 a ja som to dala do nákladov roku 2005.
Milan Benka
04.04.06,12:19
nájdi odpoved http://www.porada.sk/downloads.php?do=file&id=347

Tu je:
V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva pri dodržaní zásady časovej a vecnej súvislosti je nájomné pri operatívnom prenájme daňovým výdavkom v plnej výške. Ak druhým zmluvným partnerom (prenajímateľom) je účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, je nájomné uznaným daňovým výdavkom nielen časovo rozlíšené, ale aj po 1. 1. 2004 ostáva v platnosti podmienka zaplatenia.

Ináč dobrý link!
Katija
04.04.06,13:09
Tu je:
V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva pri dodržaní zásady časovej a vecnej súvislosti je nájomné pri operatívnom prenájme daňovým výdavkom v plnej výške. Ak druhým zmluvným partnerom (prenajímateľom) je účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, je nájomné uznaným daňovým výdavkom nielen časovo rozlíšené, ale aj po 1. 1. 2004 ostáva v platnosti podmienka zaplatenia.

Ináč dobrý link!benka prepáč, ale ty si našla v tom článku to, že ako sa posudzuje operatívny leasing od 1.1.2004. Ide o § 19 ods. 4 zákona 595/2003 Z.z. Nie je to ale odpoveď na túto tému.