ManoB
25.02.06,15:55
Som živnostník, účtujem v JÚ. V roku 2004 som kúpil počítač (cena do 30000) a softvér (tiež do 30000). Dal som to všetko priamo do nákladov, bez odpisov. Tiež som to ale zaradil do dlhodobého majetku - počítač ako hmotný, softvér ako nehmotný, takže som to mal vo výkaze o majetku a záväzkoch. Teraz neviem, čo s tým. Uvádzať to vo výkaze každý rok s rovnakou zostatkovou cenou, alebo môžem túto cenu nejako znižovať (hodnota hardvéru aj softvéru predsa časom klesá)? Alebo som to vôbec nemal dávať medzi dlhodobý majetok? Budem vďačný za každú radu.
renča1
25.02.06,16:16
prečo názov témy zostatková hodnota? Pokiaľ si si počítač zahrnul v r.2004 do výdavkov ovpl.základ dane celý, tak prečo zostatková cena? Zostatková cena počítača by bola v tom prípade, ak by bol počítač nad 30 tis. a musel by si ho odpisovať. Predmety, v tvojom prípade počítač do 30 tis. si mal zaevidovať do krátkodobého majetku. Evidencia krátkodob.majetku ti nevstupuje do výkazu majetku a závazkov. V evidencii sa sleduje nákup do 30 tis., doklad obstarania, dátum obstarania, cena a aj dátum vyradenia a dôvod.:)
renča1
25.02.06,16:39
oprav si to ešte v r.2005 , pokiaľ si ešte nepodal daňové priznanie a hlavne výkaz o majetku a závazkov, nasledovne:
- urob vyradenie v evidencii dlhodob.majetku bez odpisov. Keď, urobíš opravu, tak sa ti aj poníži výkaz o majetku a závazkov o sumu nakúp.počítača. Dôvod uveď, omylom zaradený do dlhod.majetku.
- zaeviduj si ho dňom nákupu do evidencie krátkodobého majetku v nakúpnej cene, uved číslo dokladu, názov. A budeš mať po probléme, veď to nie je až taká chyba, hlavné je že sa to netýka výdavkov a príjmov ovplyv.základ dane.
ManoB
25.02.06,16:54
Ďakujem, takže to preradím do evidencie krátkodobého majetku.
dada 1
27.02.06,15:39
Ja sa chcem opýtať keď mám stroj na leasing robím ročné odpisy dávam do zostatkovej hodnoty HM hodnotu leasingu?