Ferko
26.02.06,20:43
Môže si firma, ktorá dostáva cca na 80% svojich výdavkov dotáciu zo štátu odpočítať DPH zo všetkých vstupov?. Žiadna z činností firmy nie je oslobodená od DPH v zmysle §§ 28-41 ZDPH.
Za svoje služby pre štát nefakturuje, len predkladá vyúčtovanie použitia dotácie.
Ostatných 20% služieb fakturuje normálne s DPH.

Ja by som na to aplikovala:
§ 49
Odpočítanie dane platiteľom
(5) ....... Ak platiteľ použije prijaté služby a nadobudnutý hmotný majetok iný ako hmotný majetok, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, odpočíta daň len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia. ....

t.j. odpočítala by som na vstupe DPH len pomerne, ale vraj to podnik podobný nášmu robí s plným odpočtom a daňová kontrola im to nevytkla. Nikde neviem nájsť §, ktorý to umožňuje (alebo nezakazuje). Aj nám by to pomohlo, ale na základe JPP (jedna pani povedala) sa nechcem riadiť. Vie mi niekto povedať, či je to zákonné?
KEJKA
26.02.06,20:51
ten §, čo uvádzaš, rieši práve prípad, keby si mala služby oslobodené od DPH. Ale píšeš že nemáš také vstupy
Áno, môžeš si odpočítať DPH z nadobudnutého majetku i vstupov, dotácia je pre platiteľa len na vstupy ocenené bez DPH.
Dotácia ti ovplyvní režim DPPO, nie DPH.
Ferko
26.02.06,21:32
ten §, čo uvádzaš, rieši práve prípad, keby si mala služby oslobodené od DPH.
Ja som to pochopila tak, že činnosti, ktoré robí podnik pre štát (pre verejnosť) sa nepovažujú za podnikanie, takže zo vstupov týkajúcich sa tejto činnosti by sa nemalo odpočítať DPH .
Zároveň sú však poskytované služby aj iným subjektom, za ktoré sú dosiahnuté príjmy cez fakturáciu, t.j. zo vstupov súvisiacich s touto činnosťou je možný odpočet DPH.
A keďže časť činnosti tvorí podnikanie a ďaľšiu časť by som nepovažovala za podnikanie, pasuje mi tam pomerný odpočet podľa §49 odsek (5).

Podľa § 3
(1) Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

(2) Ekonomickou činnosťou (ďalej len podnikanie ) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem ....

Tým príjmom v odseku (2) je myslená aj dotácia? - keby áno, tak chápem, že môže byť odpočet zo všetkých vstupov ale ak nie, tak si myslím, že by sa mal brať do úvahy §49 odsek (5), lebo príjem podľa §3 odsek (2) je dosahovaný len z pomernej časti činnosti firmy.
Mám v tom chaos, pomôžete mi zorientovať sa v tom?
KEJKA
26.02.06,21:37
no to treba rozobrať činnosť firmy
a dotácia sa považuje za príjem, samozrejme
Ferko
26.02.06,22:04
Mne len nejde do hlavy, že na základe čoho môže byť odpočítaná DPH aj zo vstupov, ktoré sú dotované, keďže dotácia je bez DPH.
To znamená, že som mohla urobiť odpočet zo všetkého? Potom by som ale v každom daňovom priznaní mala iba odpočet a daňovú povinnosť by som nikdy nemala.
Doteraz som odpočítavala DPH pomerne, mohla som aj celé?
KEJKA
26.02.06,22:13
Mne len nejde do hlavy, že na základe čoho môže byť odpočítaná DPH aj zo vstupov, ktoré sú dotované, keďže dotácia je bez DPH.
To znamená, že som mohla urobiť odpočet zo všetkého? Potom by som ale v každom daňovom priznaní mala iba odpočet a daňovú povinnosť by som nikdy nemala.
Doteraz som odpočítavala DPH pomerne, mohla som aj celé?
práve že som spochybnila svoju vlastnú odpoved. Ak nie ste klasická firma založená na podnikanie - nerobíte pre štát faktúry, teda nemáte akoby príjem, tak je to čudné. V takom prípade by som žiadala vidieť zmluvu, objednávku, o vlastne robíte. prípadne napíš ss, aby si nezverejňoval čo nemá byť zverejnené.
Lenže dotácia - sám píšeš, je bez DPH. Takže ak by ti ju štát nevrátil, tak je to tvoj náklad .. a prečo?
Ved tie plnenia pre štát nepatria medzi oslobodené činnosti.
ALBO
27.02.06,09:15
Mali by ste na príklade vysvetliť čo vlastne robíte a žo znamená, že fakturujete štátu. Aký je rozdiel medzi 20% normálnych služieb a 80% pre štát.Lebo sú tu dve veci, §22 ako zdaňovať veci pri dodtácii a §3 akú činnosť robíte voči štátu. Alebo je to celé nepochopene.
Ak by ste dostávali dotáciu na svoju službu voči zákazníkom , tak máte nárok na odpočet lebo dotáciu zdaňujete v cene svojej služby §22
KEJKA
06.03.06,22:05
odcitujem z tvojej ss
A ešte by som asi mala dodať pre upresnenie, že u priamych vstupov odpočítavam DPH tak ako som to napísala (skupina 1 - žiaden odpočet, skup.2 a 3 odpočet celého dPH na vstupe), ale u režijných vstupov (elektrina, plyn, telefóny, pohonné látky, náhradné diely na autá, ...) odpočítavam pomerom podľa §49 odst.5 písm c. , pretože ich neviem priamo priradiť ku konkrétnej skupine.
............................................
toto je postup, akoby si mala na výstupe služby oslobodené v zmysle DPH.
Ale ty také nemáš - to si potvrdila.
Takže ja by som sa na tú 1.skupinu dívala, akoby som opravovala vlastný-firemný majetok, nie súkromný.
a na výdavky s tým spojené ti štát poskytuje dotáciu.
...........................................
ak budeš postupovať ako doteraz, tak vlastne platíš štátu za to, žte môžeš robiť to čo je všeobecne prospešné.... to mi pripadá ako nezmysel..Preto si myslím, že máš nárok na odpočítanie zo všetkých vstupovc... alebo máš nárok na dotáciu včítane DPH.
zuzana
29.12.12,14:03
A je to zákonom priechodné, že ja príjmem dotáciu zaúčtujem na 648, neodvediem DPH z nej a potom si zo všetkých vstupov odpočítam DPH, lebo je to všeobecne prospešné?Vlastne budem mať vždy nadmerný odpočet.
KEJKA
29.12.12,15:22
prečo by sa mala mať vždy NO? vari nebudeš mať tržby, kde zasa ty budeš platiť DPH štátu? Ak nemáš výstupy s povinnosťou odviesť DPH, tak na vstupe nemusíš mať vždy nárok na jej odpočítanie.
pavol54
29.12.12,16:11
A je to zákonom priechodné, že ja príjmem dotáciu zaúčtujem na 648, neodvediem DPH z nej a potom si zo všetkých vstupov odpočítam DPH, lebo je to všeobecne prospešné?Vlastne budem mať vždy nadmerný odpočet.
dotácia ako taká nemá vplyv ani na nadmerný odpočet ani na dph ale len na výšku dane z príjmu. zrejme máš na dotáciu čo je refundáciou výdavkov na nákup DHM tak tam by ti mohol byť NO lenže to už máš zohľadnené v prijatých faktúrach.
ako to vlastne zaúčtovávaš? Ak pridávam položku do denníka tak to nahodím do kolonky mimo/oslobodené dph a potom pokračuješ v editovaní riadku na 648 takže ono ti ani dph nepýta. máš Cenigovú, alebo akú kuchárku?
zuzana
29.12.12,17:33
Nám chce obec/zriaďovateľ/ poskytnúť dotáciu na služby, ktoré pre nich robíme/výdavky, ktoré nám s tým vzniknú/ vo verejnom záujme-odvoz odpadu, opravu osvetlenia ..., sme organizácia s.r.o. zriadená obcou.Ale my robíme aj odvoz odpadu a iné služby aj pre iné organizácie /40%/, kde im vystavujeme faktúry a faktúrujeme riadne s DPH a teraz neviem, ak nám zriaďovateľ poskytne dotáciu na tieto výdavky, ktoré sa týkajú služieb vo verejnom záujme, čo robíme pre obec/zriaďovateľa/ na prevádzku...ja ju zaúčtujem na 347/648, nebude tam DPH, ale potom z PHM, materiálu, ktoré kupujem do vozidiel, ktoré odvážajú odpad a iné náklady/materiá, energie, režijné náklady/-tu si môžem uplatniť celú DPH, keď časť nákladov je krytá z dotácie, ale tie PHM../výdavky/, ktoré sa týkajú posk.služieb pre ostatné organizácie?tam by sa nemala DPH uplatniť nejakým percentom?tam potom bude vždy nadmerný odpočet, keď daň na vstupe si budem uplatňovať celú, a na výstupe budem mať iba DPH z posk.služieb pre ostatné organizácie , ktorým riadne faktúrujem s DPH.Obci/zriaďovateľovi /nefakturujem, iba vykazujem mesačne čerpanie dotácie/, čo ako tvrdíte nedeterminuje DPH.
zuzana
22.01.13,16:33
Robí niekto takúto s.r.o, ktorá príjma dotáciu od zriaďovateľa na služby, ktoré zriaďovatelovi poskytuje/ vo verejnom záujme/, ako to účtujete/ ako rozpúšťate náklady/, a ako účtujete o DPH?
zuzana
24.01.13,07:17
práve že som spochybnila svoju vlastnú odpoved. Ak nie ste klasická firma založená na podnikanie - nerobíte pre štát faktúry, teda nemáte akoby príjem, tak je to čudné. V takom prípade by som žiadala vidieť zmluvu, objednávku, o vlastne robíte. prípadne napíš ss, aby si nezverejňoval čo nemá byť zverejnené.
Lenže dotácia - sám píšeš, je bez DPH. Takže ak by ti ju štát nevrátil, tak je to tvoj náklad .. a prečo?
Ved tie plnenia pre štát nepatria medzi oslobodené činnosti.

A keď ide o príspevkovú organizáciu, tak si tiež neuplatňujete odpočet plnení, ktoré predstavujú hlavnú činnosť, iba z podnikateľskej.Teda ak poskytujete nejakú službu v rámci hlavnej činnosti pre obec, a v rámci podnikateľskej pre nejaké s.r.o., musí si pomerom prepočítať, ktoré vstupy si uplatniť celé a ktoré pomerom, prečo by bol rozdiel pri s.r.o.a mohla si odpočítať DPH zo všetkých vstupov?