Lila
27.02.06,10:07
Máme DF na predplatné na služby od. 23.1.2006-23.1.2007
Dátum dodania: 23.1.2006
CBD 10.000 Sk
DPH 1.900 Sk
Spolu 11.900 Sk
Bežne služby účtujeme na 518/321 včetne DPH, keďže sme plátca /§39/, ktorý nemá vôbec nárok na DPH a DPH nám priamo navyšuje cenu služby alebo tovaru

Keďže náklady z tejto fa treba čas.rozlíšiť na r.2006 a r. 2007, ako to vypočítať?
Podľa §19 je DPH, na ktorú nemáme nárok na odpočet- daň. výdavkom
To by znamenalo, že v r.2006 bude celá DPH náš daň. výdavok a čas. rozlíšenie by sme počítali z CBD
518/321 celá DPH + čas.rozlíš. CBD r.2006
381/321 čas. rozlíš. CBD do r.2007

Alebo toto čas. rozlíšenie máme počítať zo sumy včetne DPH ? A DPH by bola teda čiastočne nákladom roka 2007????????
Prosííííííííííííííííííííííí íím pomoc!
Milan Benka
27.02.06,10:18
Postup:

Keďže náklady z tejto fa treba čas.rozlíšiť na r.2006 a r. 2007, ako to vypočítať?
Podľa §19 je DPH, na ktorú nemáme nárok na odpočet- daň. výdavkom
To by znamenalo, že v r.2006 bude celá DPH náš daň. výdavok a čas. rozlíšenie by sme počítali z CBD
518/321 celá DPH + čas.rozlíš. CBD r.2006
381/321 čas. rozlíš. CBD do r.2007

je správny.